Brenninkmeijer Organisatieontwikkeling

So the point is not to become a leader. The point is to become yourself, to use yourself completely - all your skills, gifts and energies -  in order to make your vision manifest.

Warren Bennis

Hallo...

Ik ben Joris Brenninkmeijer, gedreven en betrokken coach en adviseur bij veranderprocessen in organisaties.

 

Wat doe ik als coach en organisatie- ontwikkelaar?

Kern van mijn werk is het begeleiden van leerprocessen bij vraagstukken rond visieontwikkeling, samenwerking en persoonlijke kracht.

 

 

Met welke organisaties werk ik?
 

Hier zie je een overzicht van een aantal recente opdrachtgevers. Korte projectbeschrijvingen geven je een indruk waar organisaties mij voor vragen.

 

Wil je zien wat me bezighoudt?

Regelmatig schrijf ik in blogvorm over zaken die me raken of aan het denken zetten: ervaringen in mijn werk, ontmoetingen, inspirerende boeken, films of thema’s. Je vindt ze hier.

29 mar
2017

Helpende posities

Heb je wel eens meegemaakt dat je met iemand naast je in de auto zat en dat het gesprek als vanzelf verliep? Dat je moeiteloos met elkaar kon communiceren terwijl  tegenover elkaar zittend in het wegrestaurant het gesprek niet op gang kwam? Een herkenbare situatie voor veel mensen. Kennelijk kan het naast elkaar zitten in de auto en allebei naar voren kijken, het gesprek vergemakkelijken.

Houdingen, posities, de mate van beweeglijkheid en lichaamstaal kunnen een gesprek in meer of mindere mate helpend maken.  Het is een zoekproces van zowel ‘de helper’ als ‘de geholpene’ om te ervaren wat helpt en wat niet.  Dit proces lijkt op een dans, waarbij geven en ontvangen, leiden en geleid worden, goed op elkaar afgestemd moeten zijn, om tenentrapperij te voorkomen.

Een fragment uit de film the King’s speech illustreert mooi het begin van zo’n dans van een helper en hulpvrager. We zien hoe het eerste gesprek tussen de stotterende Britse prins die koning zal worden, en de stottertherapeut verloopt.  Met grapjes, een weddenschap, opmerkingen en weetjes vanuit zijn expertise, regels (“my castle, my rules”), is de therapeut Lionel, in gesprek met de  prins. Lionel noemt de prins “Bertie”, hem uitnodigend tot een gelijkwaardige relatie in belang van de behandeling. Het is een spannend gesprek, waarin een relationele strijd gaande lijkt te zijn. Een strijd die ook gaat over machtsposities. In de behandelkamer bepaalt de therapeut de behandelvoorwaarden, the rules en leidt hij vanuit zijn expertise de dans. In de buitenwereld is Bertie, toekomstige koning, en Lionel onderdaan.

Als we het geluid wegdraaien, en alle taal weglaten in het fragment kunnen we nog beter kijken naar de houdingen van beide mannen. Wat kunnen we over de non verbale uitingen en posities zeggen? Welke posities zijn helpend?

Net als in zijn woorden is Lionel in zijn lichaamstaal beweeglijk. Hij loopt regelmatig in de kamer.  Als hij zit, neemt hij een gepaste afstand tot de prins. Hij kijkt aan, maar ook weg. Hij nodigt de prins uit om naar hem toe te bewegen. Maar op een bepaalde manier is Lionel ook bewegingsloos, zo onverstoorbaar is hij. Hij ontvangt de onwilligheid, boosheid  van de ander met een ogenschijnlijk gemak.

Wat een helpende positie is, is nog onduidelijk. We weten ook niet hoe het voor beider mannen van binnen voelt. Het lijkt alsof ze elkaar aftasten: Willen we wel met elkaar dansen? Kunnen we met elkaar dansen? Hoe zullen we dansen?

Recent organiseerde ik een inspiratiesessie over het helpende gesprek. Daar was een algemeen gedeelde helpende factor, het gehoord weten, de ruimte voelen om tot eigen antwoorden en inzichten te komen.  Welke plek, welke ruimte je nodig hebt om je gehoord te weten, hebben we vervolgens onderzocht in een kleine workshop. In 2-tallen instrueerde de geholpene de helper welke positie deze moest innemen ten opzichte van de geholpene. Beiden onderzochten woordeloos of dit voor hen een helpende positie was. De posities die per tweetal werden onderzocht, liepen volledig uiteen. Sommige stellen keken naast elkaar zittend naar een lamp. Anderen liepen een eindje. Ook het aantal posities varieerde, soms werd er 1 positie grondig bestudeerd en doorvoeld, soms werden vele variaties getest. In stilte werd gevoeld hoe is om elkaar aan te kijken of juist niet, hoe het is om met de ruggen tegen elkaar te zitten, hoe het is als iemand achter je staat,  en of het verschil maakt of iemand rechts of links van je staat. Ook werd de afstand tot elkaar bestudeerd, hoe ver of dichtbij is helpend? En werkt verstilling, stilstaan op 1 plek, of helpt het juist om te bewegen? Het niet spreken werd niet altijd als prettig en helpend ervaren, alsof woorden de helpende ruimte juist creëren, en bij gebrek daaraan het ongemak toeneemt.

Uit dit onderzoekje naar helpende posities komt naar voren dat een helpende relatie baat heeft bij een fijne afstemming over de plek en houding die je tot elkaar hebt. Helpen is bewust je plek zoeken als helper, maar ook de ander vragen welke plek, houding, beweging helpend is. Het aftasten, het onderzoeken, het onder de knie krijgen van de dans, kan soms haperen, lastig zijn, frustreren. We begeven ons in het gebied van niet-weten, ongemak en onzekerheid. In plaats van over dit gebied heen te walsen, lijkt het erop dat juist hier de bron ligt voor de ingrediënten van een helpende relatie en een soepele dans.

Agnes Heerdink

www.zielenzin.nl

22 mar
2017

Wat is een krachtige vraag?

Het is de tweede afspraak van een coachtraject. Zoals wel vaker als het moeilijk gaat, ben ik in de loop van het gesprek meer en meer vragen aan mezelf aan het stellen. Waarom loopt het zo stroef? Wat kan ik anders doen? Wat houdt mijn gesprekspartner nu echt bezig? Misschien is het zijn vlakke manier van vertellen, maar het lukt het me niet om hoogte van mijn cliënt te krijgen. Opeens hoor ik mezelf een vraag stellen: “Wat gaat je daarbij aan het hart?” Ik zie hem een beetje verrast opkijken, aarzelen en dan zegt hij: “Ja dat is wel een geschiedenis. Dat kan ik je wel vertellen.” Wat volgt is een uitgebreid verhaal over een belangrijke gebeurtenis in zijn leven. Het is indrukwekkend wat hij heeft meegemaakt en ik luister geboeid naar wat hij verteld. Opeens zie ik een heel ander persoon dan de aardige, wat onzekere man die worstelt met instrumentele vragen over invloed. De vraag heeft hem uitgenodigd en hij is tevoorschijn gekomen.

Wat is een krachtige vraag? Op het eerste gezicht lijkt dit een interessante maar ook moeilijk, ja zelfs onmogelijk te beantwoorden vraag. Vragen zijn er immers in allerlei soorten en maten. En vragenstellers kennen heel uiteenlopende achtergronden, voorkeuren en favoriete coachmodellen. Tenslotte zijn er talloze soort vraagstukken en kwesties waar mensen mee zitten, waardoor dezelfde vraag soms een zeer goede vraag is – een vraag die helpt - en soms geheel misplaatst is.

En wat levert zo’n zoektocht op, gesteld dat het lukt om een goede, krachtige vraag te benoemen? Ik moest denken aan de uitkomst van de zoektocht naar de leukste mop. Die schijnt er te zijn: een grap die over diverse culturen heen door de meeste mensen begrepen en gewaardeerd wordt. Toen ik de mop las was mijn eerste gedachte dat ik wel leukere moppen ken. Iets dergelijks kan gemakkelijk gebeuren bij het zoeken naar de ‘krachtige vraag’. Bij iedere vraag valt wel op te merken: ik ken een betere.

Toch zijn er goede argumenten te bedenken om de zoektocht door te zetten. Het eerste argument dat daarvoor pleit, is dat het kan helpen om scherp te benoemen wat het basisgereedschap is waarmee de helper aan de slag gaat. De ‘goede vragen’ zijn als het snoeimes, de hark, zaag of schoffel van de tuinman. Hij heeft ze allemaal in zijn tas, maar gebruikt ze afhankelijk van de struik, plant, boom of het gazon. Wie graag helpende gesprekken voert, moet goed weten wat hij in zijn tas heeft. Zonder dat gaat het niet.

Een tweede argument is dat het zoeken naar goede vragen ons iets leert over de specifieke werking van vragen. Voor wie (professioneel) vragensteller is, is dat van grote waarde. Van (goede) vragen gaat een sterke sturende werking uit. Vergelijk bijvoorbeeld de vraag “Wat is jouw leerdoel?” met “Wat is jouw ambitie om te leren?” Het verschil is subtiel en oppervlakkig bezien hebben deze vragen betrekking op hetzelfde thema, maar wat iemand wil, wordt net iets anders (naar mijn gevoel krachtiger) aangesproken door de tweede vraag.

 

De twee werkingen van een krachtige vraag
Mijn oud-collega uit een kenniskring bij Stenden Hogeschool Klaas IJkema geeft twee mooie observaties over de werking van de goede vraag. Allereerst, zegt hij, is een goede vraag dodelijk. “De werking van een goede vraag is: schrik, bevriezing, verlamming, stilstand, staren, ademnood, verinnerlijking, oponthoud, hampering, aarzeling. Dodelijk betekent dat het leven, de dynamiek, de voortgaande beweging wordt tegengegaan. Dat merk ik regelmatig bij vragen, die mij gesteld worden, die ik anderen stel. Vragen als: wil jij daar nu iets over vertellen? Waarom doe je dat eigenlijk? Wat wil je daarmee bereiken? Wat ga je morgen doen?” (IJkema in Zorg voor zin! Bekman et al 2013, Assen: Van Gorcum).

Een goede vraag vertraagt en zet dus stil. Tegelijk is een goede vraag daarmee een bron voor iets nieuws. In de stilstand, de reflectie wordt iemand zich van iets bewust, wordt het gewicht van iets helder, kan een keuze duidelijk worden. “Mensen kunnen door een goede vraag als het ware opstaan uit de ingesleten en vanzelfsprekende gang van zaken, tevoorschijn komen, een plaats innemen die er toe doet voor anderen. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat door die vraag iemand zich aangesproken voelt. Een goede vraag raakt als het ware de ziel,” schrijft IJkema.

Een voorbeeld van dat laatste: iemand nam afscheid van haar werk. Ze ging niet helemaal voldaan weg, nadat er het nodige was voorgevallen. Ik stelde haar voor zichzelf de volgende vragen te stellen: Waar ben je dankbaar voor? Wat heb je verworven en neem je mee? Wat ben je kwijtgeraakt en neem je weer terug? Ze schoot vol toen ze de laatste vraag hoorde. In de vraag werd iets erkend wat tot nu toe ongezien was gebleven, namelijk alle –vergeefse- moeite die ze had gedaan om te slagen.

Een krachtige vraag sluit iets af en geeft een opening naar iets nieuws. Nog een voorbeeld daarvan: een leidinggevende had een probleem met een van zijn medewerkers.  Na een lange periode van absentie en gedoe was deze bezig aan een reïntegratietraject, maar de leidinggevende had, zo bekende hij, er weinig vertrouwen in dat het uiteindelijk weer goed zou komen. Ondertussen was het gesprek tussen hen over de toekomst beladen en vlotte moeilijk. Ik worstelde hoe ik hen hier goed mee kon helpen en legde de situatie aan iemand voor. Hij kwam met de prachtige vondst: “Stel dat het mislukt, wat gaan we dan doen?” Veel later in het traject, toen de ergste kou uit de lucht was, lukte het de leidinggevende in een gesprek met de medewerker om die vraag te stellen. Het bespreken van de konsekwenties van een eventuele ‘mislukking’ was vervolgens aanleiding om in goed overleg tot een afscheid te komen.

 

Top-5 van krachtige vragen
Tijd om op zoek te gaan naar een antwoord op de vraag: wat zijn krachtige vragen? Een mooie gelegenheid deed zich voor tijdens twee inspiratiessessies over het helpende gesprek die ik recent organiseerde samen met Mieke Voogd en Agnes Heerdink. Welke favorieten zouden naar boven komen in een gezelschap van overwegend (professionele) coaches en begeleiders?

Ik besloot om het op lichtvoetige en speelse aan te pakken. Tijdens de eerste bijeenkomst legde ik de vraag voor: wat zijn in jouw ervaring krachtige vragen die je graag stelt of die je wel eens gesteld zijn?  

15 deelnemers, verdeeld over drie groepen, gaven hierop hun antwoord, wat een set van ongeveer 30 vragen opleverde. De tweede bijeenkomst daagde ik een in grootte en professionele achtergrond vergelijkbaar gezelschap uit om uit deze set een top-5 samen te stellen van universeel krachtige vragen. Vragen die bruikbaar en krachtig zijn onder uiteenlopende omstandigheden en voor verschillende clienten en problemen. Ook de deelnemers aan deze sessie waren onderverdeeld in drie groepen van 4-6 personen en moesten in ongeveer 20 minuten per groep een gezamenlijke keuze maken.

De aard van de opzet bracht met zich mee dat ik na afloop zou gaan kijken welke overlap er tussen de top-5 lijstjes zou bestaan. Zou er een situatie van perfecte overeenstemming ontstaan en daarmee een top-5 lijst van krachtige vragen?

Eerlijk gezegd was mijn verwachting niet heel hoog gespannen en rekende ik op een behoorlijke variatie tussen de drie groepjes. Die verwachting bleek bewaarheid te worden, maar tot mijn verrassing bleek er toch een behoorlijke mate van overlap in de lijstjes te zitten. Sterker nog: 8 van de vijftien antwoorden komen overeen, tegen 7 van de 15 die verschillen. 

Laat ik beginnen met die verschillen. Dit waren de 7 vragen die door slechts een van de drie groepen in de top-5 werd gezet.

- “Wat levert dit gedrag je op?”

- “Hoe zou dit gedrag in jouw omgeving/organisatie ontvangen worden?”

- “Wat wil je zelf investeren om te veranderen?”

- “Wat gaat je aan het hart?”

- “Wat wil je?”

- “Wat gebeurt hier nu?”

- “Welk deel in jou heeft zo gehandeld?”

Dan kijken we naar de overeenkomsten. Twee van de drie groepen noemen de vraag: “Kun je er ook anders naar kijken?” Deze vraag is krachtig, omdat hij vraagt je eigen kijk op de situatie te heroverwegen en op zoek te gaan naar een ander perspectief.

Iets meer overeenstemming is er bij de drie groepen dat het krachtig is te vragen wat iets voor iemand betekent. De vraag concretiseert en geeft daarmee verdieping aan het gesprek. “Wat betekent dit voor jou?” of: “Welke betekenis geef je hier aan?”

Het meest eens zijn de groepen het over de vraag naar het doel van de ander. Meer specifiek blijkt hierbij de zogenaamde ‘wondervraag’ populair. “Stel: je valt in een diepe slaap en terwijl je zo ligt te slapen, lost je probleem op als door een wonder. Wat is er anders, wanneer je wakker wordt? Wat doe jij anders, hoe gedragen anderen zich?” Deze vraag is krachtig door de vorm die weerstand omzeilt en aanzet je droombeelden en verlangen te laten spreken.

 

Conclusie en oproep
De conclusie na dit minionderzoek luidt: drie vragen stellen zich kandidaat voor de top 5 van universeel krachtige vragen. Dat laat nog twee plekken vacant, waarvoor ik u nadrukkelijk uitnodig uw keus te laten weten. Mijn vraag: wat zijn in uw ogen de twee belangrijkste krachtige vragen? U kunt uw vragen met een korte motivering opsturen naar info@brenninkmeijer-ontwikkeling.nl

Joris Brenninkmeijer is coach en begeleider van bezielde leer- en veranderprocessen.

08 feb
2017

De sterke leider

Is dit het tijdperk van de 'sterke leider'?  Met de komst van de nieuwe president van de VS zit nu een zogenaamd 'sterke leider' op de plek van machtigste man van de wereld. Eigen (lands)belang zal gaan boven gezamenlijk belang. Standpunten dwingend opleggen boven consultatie en afstemming. Eigen waarheid boven indrukken, meningen en feiten van anderen. Ooit was de sterke leider zeker niet de ideale leider, want te autoritair, autocratisch, dictatoriaal en dus niet passend in een moderne westerse democratie. Hoe zit het eigenlijk met onze beelden en ideeën over de ideale leider? 

Naar de vraag wat het stereotype beeld is van de ideale leider wordt al decennia onderzoek gedaan (Powell e.a, 1979,1989,2002). Steevast blijkt dan dat zo'n leider volgens de ondervraagden vooral gekenmerkt wordt door mannelijke eigenschappen. Dat betekent dat we idealiter voorkeur hebben voor leiders die bereid zijn tot het nemen van risico’s en sterk zijn in het kunnen sturen op resultaten (masculien leiderschap). Dit in contrast met meer vrouwelijke kwaliteiten, zoals communicatieve vaardigheden en sterk kunnen sturen op het algemeen belang. Krachtige eigenschappen die doorgaans meer bij vrouwen ontwikkeld zijn dan bij mannen, maar die het afleggen tegen de masculiene eigenschappen. Sorry dames, maar de ideale leider, in onze gedachten, is een man. 

Een tweede vraag is of dit beeld standhoudt in tijden van crisis, met andere woorden: is de ideale leider ook dan een man? De Groningse hoogleraar Janka Stoker, aan wie ik ook bovenstaande wetenswaardigheden ontleen (Stoker en anderen in Leiderschap in organisaties, Kluwer 2011), onderzocht dit in de Nederlandse context. Ze kwam tot de volgende inzichten.

Mannelijke eigenschappen brengen ons in de knoei
In de eerste plaats is het opvallend dat  het vooral masculien leiderschap is dat (mede)veroorzaker is van crises. De kredietcrisis is bijvoorbeeld in belangrijke mate ontstaan door het nemen van te grote risico’s en agressief gedrag. Mannelijke eigenschappen dus. “Would we have been in this mess if it would have been Lehman Sisters?” vroeg Neelie Kroes zich retorisch af in 2009.

Sterke roep om vrouwelijk leiderschap
In de tweede plaats merkt Stoker op dat de roep om vrouwelijk leiderschap al jaren groot is. Met regelmaat wordt gepleit voor meer vrouwen aan de top en het doorbreken van het glazen plafond. Theoretici en leiderschapsexperts wijzen erop dat vrouwen bij uitstek geschikt zijn om ons door crises te leiden. Yukl zegt zelfs: de manager van de 21e eeuw is een vrouw (Yukl, 2002).

De paradox: in moeilijke omstandigheden kiezen we voor mannelijk leiderschap
Leiden de eerste twee inzichten nu tot andere beelden over ideaal leiderschap? Kiezen mensen in crisis dan voor een ander soort leiderschap dan dat wat hen in de problemen heeft gebracht? Nee, zegt Stoker. In crises gebeurt het omgekeerde en kiezen de meeste mensen toch voor de mannelijke leider. Sterker nog: de crisis versterkt de behoefte aan masculien leiderschap, zoals bleek uit een tweetal studies. Aan respondenten waaraan expliciet werd gesteld dat a) de crisis was ontstaan door een verkeerd soort leiderschap met masculiene kenmerken en b) de crisis enkel op te lossen was door een fundamentele verandering in leiderschapsstijl werd de ideale leider meer masculien en minder feminien. 
Er is sprake van een heuse paradox. De verklaring hiervoor is dat waar de crisis enerzijds een ander soort leiderschap noodzaakt, dezelfde crisis ons anderzijds voorzichtig en behoudend maakt. Vergelijk: in tijden van recessie sparen we. Die behoudzucht maakt dat we geneigd zijn te kiezen voor het oude, vertrouwde en het nieuwe weinig kans maakt. Dat is interessant vanuit het oogpunt dat veranderen een paradoxale bezigheid is, waarin je vaak tegengesteld dient te bewegen aan je natuurlijke neiging.

Hoe komen we er uit?
De uitweg die Stoker schetst is boeiend. Het instellen van quota voor het aantal vrouwen aan de top, beloningsbeleid aanpassen en verbinden met lange termijndoelstellingen en druk van aandeelhouders, klanten of overheid kunnen helpen. Heel daadkrachtige, masculiene (!), maatregelen  in feite. De weg naar meer vrouwelijk leiderschap is dus geplaveid met krachtige, mannelijke ingrepen. 

Daarnaast veronderstel ik dat al te veel masculien gedrag op den duur de roep om en het verlangen naar vrouwelijk leiderschap enorm zal versterken. Om met een hoopvolle gedachte af te sluiten: wie weet maakt deze periode vol masculiene actie, taal en daadkracht van de man in het Witte Huis in de nabije toekomst de weg vrij voor een stevige vrouwelijke leider.    

 

Special events

20 jan
2017

Inspiratiesessie 'De kunst van het helpende gesprek' (NB: reprise op 3 maart)

Wat bepaalt of een gesprek helpend is? Dat is een vraag die ons als organisatiecoaches voortdurend bezighoudt en die relevant is voor iedereen die in zijn werk regelmatig 'helpende' gesprekken voert. Als leidinggevende om een medewerker te coachen, als opdrachtgever die zijn projectleider op weg wil helpen, als interne adviseur die een klant wil adviseren. 

Tijdens deze sessie verkennen we deze vraag en we doen dat met oefeningen, korte (mini)lezingen, boekbesprekingen en film. Je komt er uit met nieuwe ideeën, tips en inspiratie. En je ontmoet deze middag een aantal mensen uit ons Noordelijke netwerk. 

Voor wie?
Voor iedereen die interesse heeft in het voeren van helpende gesprekken, of dat nou is vanuit een leidinggevende rol, als medewerker of (interne) adviseur.

Waar?
In onze coachpraktijk aan de Hoofdweg 148a in Paterswolde

Wanneer?
20 januari 2017 van 14:00-17:00 uur. Om 14:00 is de inloop met koffie en thee, vanaf 14:30 uur begint het programma.

Kosten
Geen.

Aanmelding
Stuur een mail naar info@brenninkmeijer-ontwikkeling.nl o.v.v. inspiratiesessie 20 januari.

07 sep
2016

Leergroep voor veranderaars (6)

Je bent teamleider, stafadviseur of projectleider en geeft in de praktijk sturing aan een veranderproces. Je staat daarbij voor vragen waar je graag over wilt uitwisselen en je wilt je arsenaal uitbreiden aan praktische, direct toepasbare instrumenten en inzichten. Deze leergroep biedt je de gelegenheid je eigen professionaliteit te vergroten met een groep veranderaars, die allen bezig zijn met een eigen veranderopgave.

Over veranderen is veel kennis beschikbaar en veel geschreven, maar de kern blijft dat het in de praktijk gebeurt. En daarin moet je als veranderaar steeds opnieuw je weg vinden. Veranderen is te beschouwen als een avontuurlijke reis, waarin niet alles planbaar is en je af en toe voor onverwachte vragen en opgaves komt te staan.

In deze leergroep is het vertrekpunt dat je je eigen veranderopgave uit de praktijk inbrengt. De vragen daarover kunnen gaan over je aanpak, het (samen) werken met anderen of je eigen rol. Voorbeelden van vragen zijn:

  • Waaruit bestaat een effectieve aanpak? Hoe voorkom ik dat het sleuren en trekken wordt?
  • Wie betrek ik bij het veranderproces? En wie niet?
  • Hoe begeleid ik een goed gesprek in het team over onze belangrijkste veranderopgaves?
  • Hoe kan ik de bijeenkomst op een andere, verrassende manier vormgeven?
  • Wat maakt dat het vastloopt? Wat kan ik daarvan leren en anders doen?

In de leergroep krijg je feedback, suggesties en adviezen die je helpen een bewuste en gerichte vervolgstap te maken. Je leert van en met elkaar. Als begeleider bied ik je mijn veranderkennis, ervaring en inspiratie aan. Ik reik je tips, instrumenten of modellen aan die je direct kunt gebruiken.

De leergroep bestaat uit maximaal 8 personen uit verschillende organisaties.  Je kunt dus meekijken in de keuken van anderen en leren van ervaringen in andere contexten. Door het veelvuldig meedenken met verandercasuïstiek van anderen vergroot je je arsenaal aan advies- en coachingsvaardigheden. Belangrijke vaardigheden die je nodig hebt als veranderaar.

Een mooie bijkomstigheid is dat je door deelname werkt aan het vergroten van je eigen netwerk. Voorafgaand aan de bijeenkomsten voer ik een kennismakingsgesprek met je, om aan te scherpen wat je wilt leren en te toetsen of de leergroep daarvoor de goede plek is.

Praktische informatie

  • Duur: De leergroep start met een bijeenkomst van een dag. Daarna vindt 3 keer een bijeenkomst van een middag plaats. 
  • Data LV6: 7 september (hele dag), 5 oktober (middag), 2 november (middag) en 30 november (middag).
  • Locatie: mijn praktijk aan de Hoofdweg 148a in Paterswolde.
  • Investering: €995,00 (excl. 21% BTW; inclusief koffie/thee en lunch tijdens de eerste dag).
  • Begeleiding: Joris Brenninkmeijer           

Wil je meedoen?

Stuur dan een email naar info@brenninkmeijer-ontwikkeling.nl o.v.v. Leergroep voor veranderaars. Wanneer je deelname overweegt en/of meer wilt weten, neem dan contact met me op.

 
18 mei
2016

Open Huis

Om de start van de vernieuwde coachpraktijk aan de Hoofdweg 148A in Paterswolde feestelijk te omlijsten, organiseren we een viertal Open Huis-bijeenkomsten. Het programma ziet er steeds als volgt uit: 

14:00-14:30 uur Inloop

14:30-16:30 uur workshops en lezing

Vanaf 16:30 uur hapje en drankje en informeel napraten.

Open Huis 15 juni (vol)

Workshop Communiceren met aandacht (Jacqueline Barteling en Agnes Heerdink)
Hoe vaak zijn we niet met onze aandacht bij wat we zelf willen zeggen terwijl we ogenschijnlijk luisteren naar een ander? Ken je de ervaring van het volledig kunnen uitpraten over iets dat je aan het hart gaat? In deze workshop ervaar je de kracht van de aandacht in het communiceren.

Workshop Moedig leiderschap (Joris Brenninkmeijer)
Moed is wel de ruggengraat van leiderschap genoemd. Zonder moedige leiders zou er geen risico worden genomen of zou niemand ooit zeggen waar het op staat. In deze workshop verkennen we waar moed er toe doet in jouw werkpraktijk en hoe je spannende stappen kunt nemen.

Workshop Meerstemmigheid in teams (Mieke Voogd en Wilma Lubberman)
Stel je team was een orkest, hoe zou de muziek klinken? Welke instrumenten herken je en hoe zijn die op elkaar afgestemd? In deze workshop nemen we je mee in een verfrissende, inclusieve manier van kijken naar teams en naar jezelf. 

 

Open Huis 24 juni

Workshop Mislukkingskunst (Joris Brenninkmeijer en Kees Faber)
We leven in een speedbootmaatschappij, waarin iedereen druk bezig is om succesvol te zijn. Van mislukking kijken we meestal liever weg. Toch valt er veel te leren van mislukken. Wat dat is en hoe je kunt leren van mislukking: daar gaan we naar op zoek in deze workshop.

Workshop Bouwen aan een coachcultuur (Mieke Voogd)
Bijdragen aan elkaars ontwikkeling in een lerend team; wat komt daar bij kijken? Het gaat in ieder geval over waarnemen, aandacht, reflecteren, invloed nemen, contact maken, luisteren, aanspreken en feedback ontvangen. In deze workshop laten we je meekijken in recente projecten.

Speedcoachen (Willemien Bakker)
Heb je een vraagstuk waar je meer zicht op wilt krijgen? In een speedcoachsessie van ongeveer een half uur kijk je ernaar vanuit meerdere perspectieven en vind je diepgang wat betreft jouw aandeel in het verhaal, waaruit als vanzelf nieuwe gedragsmogelijkheden volgen.

 

Open Huis 30 september

Workshop De kunst van het adviseren (Mieke Voogd en Marjon Leever)
Als (beleids)adviseur sta je voor je advies. Je hebt gelijk; maar krijg je het ook? In deze workshop verkennen we onder meer met filmfragmenten en theorieën die dimensies van je relatie met klanten, die bepalend zijn voor de kwaliteit van je advisering.

Workshop Zelfzorg voor professionals (Agnes Heerdink)
Professionals zijn over het algemeen gericht op het bieden van de hoogst mogelijke kwaliteit voor hun klant. Maar al te vaak is zelfzorg en aandacht besteden aan jezelf iets dat er bij in schiet. In deze workshop ervaar je verschillende manieren om rust te organiseren in een druk bestaan.

Lezing Anders veranderen (Joris Brenninkmeijer)
Organisch veranderen, veranderen in dialoog, waarderend onderzoeken. De laatste jaren is er een grote toename van ideëen om veranderprocessen op een andere manier aan te pakken. In deze interactieve lezing gaan we in vlot tempo langs een groot aantal interessante boeken en inzichten. 

 

Meedoen?
Ben je nieuwsgierig naar onze nieuwe praktijk en wil je graag meedoen, stuur dan een e-mail naar info@brenninkmeijer-ontwikkeling.nl o.v.v. de workshop of lezing van je voorkeur. Je ontvangt een week van tevoren een bevestiging met aanvullende informatie. Je bent ook van harte welkom als je vanaf 16:30 wilt aansluiten. Laat het ons wel even weten van te voren.

 

Wil je kennismaken of opnieuw contact?

Hier vind je al mijn contactgegevens. Vul onderstaand formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

 

Ja, ik wil graag op de hoogte worden gehouden van nieuws over organisatie ontwikkeling.