Brenninkmeijer Organisatieontwikkeling

So the point is not to become a leader. The point is to become yourself, to use yourself completely - all your skills, gifts and energies -  in order to make your vision manifest.

Warren Bennis

Hallo...

Ik ben Joris Brenninkmeijer, gedreven en betrokken coach en adviseur bij veranderprocessen in organisaties.

 

Wat doe ik als coach en organisatie- ontwikkelaar?

Kern van mijn werk is het begeleiden van leerprocessen bij vraagstukken rond visieontwikkeling, samenwerking en persoonlijke kracht.

 

 

Met welke organisaties werk ik?
 

Hier zie je een overzicht van een aantal recente opdrachtgevers. Korte projectbeschrijvingen geven je een indruk waar organisaties mij voor vragen.

 

Wil je zien wat me bezighoudt?

Regelmatig schrijf ik in blogvorm over zaken die me raken of aan het denken zetten: ervaringen in mijn werk, ontmoetingen, inspirerende boeken, films of thema’s. Je vindt ze hier.

22 jan
2018

Sta stil en kijk

De meeste mensen kunnen niet goed stilstaan. Voornamelijk is dat het gevolg van een sterke onwil om onrust te verdragen en het vermijden van angst voor de stilstand, die immers achteruitgang betekent. En die confronteert met het ouder worden, de genadeloos voortschrijdende tijd, de herhaling en de eindigheid van alles. Wie stilstaat ontmoet zijn eigen sterfelijkheid. 

Ook in kijken zijn mensen doorgaans niet buitengewoon bedreven. Ze zien alleen dat wat ze (her)kennen, kijken zeer selectief en zien meestal niet verder dan hun neus lang is.  Daarbij zijn de meeste mensen zich in het geheel niet bewust van hun onkunde. Als een blinde staan ze bij een olifant, bevoelen de slagtand en roepen: “Het is een speer!” Een ander, die de slurf betast, roept: “Het is een slang.” Schaamteloos is de zelfverzekerdheid, beschamend de blindheid voor hun onvermogen om scherp waar te nemen.   

Het is het menselijk drama dat wij moeilijk kunnen ontsnappen aan onze eigen manier van kijken. Een groep antropologen liet inboorlingen van een primitieve stam filmbeelden zien van New York en vroegen daarna wat hen op was gevallen. “Een kip!” antwoordde een van hen. In eerste instantie waren de onderzoekers met stomheid geslagen. Er was van alles te zien geweest: drukke straten, verkeer, wolkenkrabbers, maar een kip? Uiteindelijk bleek er, in een klein deel van een beeld, inderdaad een man met een kip te lopen. Dat was wat de inboorling herkende, de rest leek voor hem onzichtbaar. Wat we zien, drukt uit wie we ten diepste zijn.

In de film Smoke speelt Harvey Keitel de eigenaar van een sigarenwinkel. Iedere ochtend op exact hetzelfde tijdstip maakt hij vanuit dezelfde hoek een foto van hetzelfde stukje van de winkelstraat. Iemand vraagt hem waarom hij dat doet – de foto’s zijn immers steeds eender. Keitel pakt een album en vraagt hem om nog eens goed te kijken. De ander kijkt nog eens. Opeens beginnen hem de subtiele verschillen op te vallen: het zonlicht, voorbijgangers, kleurtinten. 

10 apr
2017

In balans!?

Wat een mooi filmpje! Goede wijn behoeft geen krans, dus toelichting is eigenlijk overbodig. De act spreekt voor zich en is een wonderschone demonstratie van aandacht, concentratie en evenwichtskunst. Voor wie ongeduldig is, kijk in ieder geval naar het eind, want daarin zit naar mijn idee een interessante metaforische boodschap.

Het evenwicht dat zo kunstig en zorgvuldig is opgebouwd in de eerste minuten valt weg en blijkt dan plotseling een bijzonder wankele toestand te zijn. Eigenlijk, zo bedacht ik mij,  is dat net als in het leven van alledag. We streven er allemaal naar om 'in balans' te zijn, zoeken naar een goede verdeling van tijd en energie tussen werk, gezin, vrienden, familie, sport en hobby's. Vaak vloeien die domeinen in elkaar over, steeds meer ontdekken we dat perfect in balans zijn in het leven een uitzonderlijke conditie is. Veel vaker zijn we uit balans: net weer iets te hard gewerkt, te weinig tijd voor anderen gemaakt of te haastig gehandeld. De kunst is daarom niet om krampachtig te proberen in balans te zijn, maar om te balanceren. Tussen actie en reflectie, tussen hollen en stilstaan, tussen doen en zijn. In de wetenschap dat iedere vorm van balans een tijdelijke toestand van korte duur is.

Zo zat ik laatst op mijn studeerkamer wat te peinzen en te mijmeren, tot ik mij opeens realiseerde dat het al laat was. Haastig pakte ik mijn spullen en spoedde ik me naar mijn afspraak.

 

Joris Brenninkmeijer

29 mar
2017

Helpende posities

Heb je wel eens meegemaakt dat je met iemand naast je in de auto zat en dat het gesprek als vanzelf verliep? Dat je moeiteloos met elkaar kon communiceren terwijl  tegenover elkaar zittend in het wegrestaurant het gesprek niet op gang kwam? Een herkenbare situatie voor veel mensen. Kennelijk kan het naast elkaar zitten in de auto en allebei naar voren kijken, het gesprek vergemakkelijken.

Houdingen, posities, de mate van beweeglijkheid en lichaamstaal kunnen een gesprek in meer of mindere mate helpend maken.  Het is een zoekproces van zowel ‘de helper’ als ‘de geholpene’ om te ervaren wat helpt en wat niet.  Dit proces lijkt op een dans, waarbij geven en ontvangen, leiden en geleid worden, goed op elkaar afgestemd moeten zijn, om tenentrapperij te voorkomen.

Een fragment uit de film the King’s speech illustreert mooi het begin van zo’n dans van een helper en hulpvrager. We zien hoe het eerste gesprek tussen de stotterende Britse prins die koning zal worden, en de stottertherapeut verloopt.  Met grapjes, een weddenschap, opmerkingen en weetjes vanuit zijn expertise, regels (“my castle, my rules”), is de therapeut Lionel, in gesprek met de  prins. Lionel noemt de prins “Bertie”, hem uitnodigend tot een gelijkwaardige relatie in belang van de behandeling. Het is een spannend gesprek, waarin een relationele strijd gaande lijkt te zijn. Een strijd die ook gaat over machtsposities. In de behandelkamer bepaalt de therapeut de behandelvoorwaarden, the rules en leidt hij vanuit zijn expertise de dans. In de buitenwereld is Bertie, toekomstige koning, en Lionel onderdaan.

Als we het geluid wegdraaien, en alle taal weglaten in het fragment kunnen we nog beter kijken naar de houdingen van beide mannen. Wat kunnen we over de non verbale uitingen en posities zeggen? Welke posities zijn helpend?

Net als in zijn woorden is Lionel in zijn lichaamstaal beweeglijk. Hij loopt regelmatig in de kamer.  Als hij zit, neemt hij een gepaste afstand tot de prins. Hij kijkt aan, maar ook weg. Hij nodigt de prins uit om naar hem toe te bewegen. Maar op een bepaalde manier is Lionel ook bewegingsloos, zo onverstoorbaar is hij. Hij ontvangt de onwilligheid, boosheid  van de ander met een ogenschijnlijk gemak.

Wat een helpende positie is, is nog onduidelijk. We weten ook niet hoe het voor beider mannen van binnen voelt. Het lijkt alsof ze elkaar aftasten: Willen we wel met elkaar dansen? Kunnen we met elkaar dansen? Hoe zullen we dansen?

Recent organiseerde ik een inspiratiesessie over het helpende gesprek. Daar was een algemeen gedeelde helpende factor, het gehoord weten, de ruimte voelen om tot eigen antwoorden en inzichten te komen.  Welke plek, welke ruimte je nodig hebt om je gehoord te weten, hebben we vervolgens onderzocht in een kleine workshop. In 2-tallen instrueerde de geholpene de helper welke positie deze moest innemen ten opzichte van de geholpene. Beiden onderzochten woordeloos of dit voor hen een helpende positie was. De posities die per tweetal werden onderzocht, liepen volledig uiteen. Sommige stellen keken naast elkaar zittend naar een lamp. Anderen liepen een eindje. Ook het aantal posities varieerde, soms werd er 1 positie grondig bestudeerd en doorvoeld, soms werden vele variaties getest. In stilte werd gevoeld hoe is om elkaar aan te kijken of juist niet, hoe het is om met de ruggen tegen elkaar te zitten, hoe het is als iemand achter je staat,  en of het verschil maakt of iemand rechts of links van je staat. Ook werd de afstand tot elkaar bestudeerd, hoe ver of dichtbij is helpend? En werkt verstilling, stilstaan op 1 plek, of helpt het juist om te bewegen? Het niet spreken werd niet altijd als prettig en helpend ervaren, alsof woorden de helpende ruimte juist creëren, en bij gebrek daaraan het ongemak toeneemt.

Uit dit onderzoekje naar helpende posities komt naar voren dat een helpende relatie baat heeft bij een fijne afstemming over de plek en houding die je tot elkaar hebt. Helpen is bewust je plek zoeken als helper, maar ook de ander vragen welke plek, houding, beweging helpend is. Het aftasten, het onderzoeken, het onder de knie krijgen van de dans, kan soms haperen, lastig zijn, frustreren. We begeven ons in het gebied van niet-weten, ongemak en onzekerheid. In plaats van over dit gebied heen te walsen, lijkt het erop dat juist hier de bron ligt voor de ingrediënten van een helpende relatie en een soepele dans.

Agnes Heerdink

www.zielenzin.nl

 

Special events

27 sep
2018

Werken aan verandering

Je hebt als directeur, manager, of als adviseur al het nodige meegemaakt als het gaat om het leiden van veranderingsprocessen in organisaties. Je realiseert je dat er een onderstroom is van emotie, gevoel, ongeschreven regels, die raakt aan diepere lagen. Daarentegen richt het dagelijkse werk in organisaties zich voor een belangrijk deel op zaken die we begrijpen en zichtbaar zijn. Het draait om plannen, resultaatafspraken, gedrag en competenties, vaak bovenstroom genoemd. Veranderingen sturen met methodisch verantwoorde modellen komt krachtig over, maar niet zelden bepalen krachtige onderstromen de werkelijke koers van de organisatie.

De vraag die ons bezighoudt is: hoe zorg je voor verandering waar je de onderstromen benut en deze, waar het mogelijk is, inzet voor de richting die je op wil?

Tijdens de workshop ‘Kijken naar verandering’ hebben we op een viertal manieren gekeken naar veranderen in organisaties. In deze workshop gaan we een stap verder: hoe ga je met die verschillende perspectieven aan de slag? Geen organisatie of organisatievraag is hetzelfde. We gaan op zoek naar balans, naar bedding om de vernieuwing ruimte te geven en succesvol te laten zijn.

Boven- en onderstroom
De basis van deze workshop vormt de notie van de boven- en onderstroom in organisaties. We denken dat hierin zowel het slot als de sleutel besloten ligt van veel organisatieverandering. Slot, omdat de onderstroom organisaties vaak gevangenhoudt in patronen. Sleutel, omdat het benutten van de onderstroom vaak een opening geeft om met meer energie, betere verbinding en meer diepgang te veranderen.

We zetten deze workshop graag onze kennis en ervaring in en gaan met je op zoek hoe je deze onderstromen kunt verbinden aan de zichtbare bovenstromen van je organisatie. We geloven erin dat je hiermee veranderingen gaat ondersteunen met de energie en richting van de onderstromen.  Dat maakt je aanpak krachtig.

Wij, Gerard Kosters en Joris Brenninkmeijer, delen deze dag graag onze inzichten uit opgeteld meer dan 40 jaar praktijkervaring als veranderaars, teambegeleiders, (interim)manager en coach.

Doelgroep
Directeuren, managers, leidinggevenden, adviseurs of projectleiders met de nodige kennis en ervaring met veranderen, organiseren en innoveren. Die een actieve rol hebben in complexe veranderingen in organisaties. Die willen leren en breder naar ontwikkelen van organisaties te kijken en effectieve veranderstrategieën willen inzetten. Die op zoek zijn naar manieren om bezieling en betrokkenheid te vergroten, die nieuwsgierig zijn naar andere perspectieven op veranderen. 

Datum
27 september 2018, 9:00-17:00 uur

Resultaten

  • Je krijgt meerdere perspectieven op veranderingen in organisaties aangereikt
  • Je krijgt meer inzicht in de dynamiek van de onderstromen in organisaties, welke patronen werken en wat de impact hiervan is op het veranderproces
  • Je ervaart dat je meer meer mogelijkheden en zintuigen kunt inzetten voor jezelf en organisaties
  • Je krijgt meer inzicht hoe je balans krijgt tussen boven- en onderstromen en deze laat samenwerken in je veranderaanpak.
  • Je krijgt inspiratie door het werken met gelijkgestemden en de vele inzichten

Plaats
Huis ter Hansouwe (Peize)

Prijs
€325,- (excl. koffie/thee en lunch, ex. BTW)

Meedoen?
Stuur een mail naar info@brenninkmeijer-ontwikkeling.nl o.v.v. Workshop Kijken naar verandering 27 september 2018.

22 mar
2018

Workshop Kijken naar verandering

Je hebt als directeur, manager, of als adviseur al het nodige meegemaakt als het gaat om het leiden van veranderingsprocessen in organisaties. Je kent het gevoel van: je wilt vooruit, maar het kan even niet. Je weet dat veranderen onzekerheden meebrengen en weerstanden. En je beseft dat als je er midden in zit, de angst om grip te verliezen of te vertrouwen in de weg kunnen zitten.  Kortom: je realiseert je dat er een onderstroom is vol lastige, ongrijpbare kanten. En dat we, ondanks dat inzicht, toch vaak teruggrijpen op traditionele veranderaanpakken die gebaseerd zijn op ontwerp, planning en controle. De vraag is: hoe kan het anders?

In deze workshop gaan we met je op ontdekkingsreis. We reiken je vier perspectieven of ‘brillen’ aan om naar veranderen te kijken: de toekomst, het verleden, jezelf en het systeem. We verkennen deze brillen met korte oefeningen. Door zo op verschillende manieren de veranderwerkelijkheid te bekijken en te beleven, verrijk je je blik, ga je andere mogelijkheden zien en verruim je je repertoire om veranderprocessen te beïnvloeden.

Durf jij te reflecteren op je perspectief op veranderen? Te kijken naar de kracht van het delen van waarden, bezieling en samenwerking? Te bezien welk perspectieven op verandering je voorstaat in de dilemma’s van gevoel - verstand, van verleden-toekomst, van collectief-individueel? Begeleiders Gerard Kosters en Joris Brenninkmeijer delen deze dag graag inzichten uit opgeteld meer dan 40 jaar praktijkervaring als veranderaars, teambegeleiders, (interim)manager en coach.

 

Doelgroep
Directeuren, managers, leidinggevenden, adviseurs of projectleiders met de nodige kennis en ervaring met veranderen, organiseren en innoveren. Die een actieve rol hebben in complexe veranderingen in organisaties. Die willen leren om breder naar het ontwikkelen van organisaties te kijken en daarbij effectieve veranderstrategieën willen inzetten. Die op zoek zijn naar manieren om bezieling en betrokkenheid te vergroten, die nieuwsgierig zijn naar andere perspectieven op veranderen.  

Datum
22 maart 2018, 9:00-17:00 uur

Wat levert het je op?

  • Je krijgt meerdere perspectieven op veranderingen in organisaties aangereikt
  • Je krijgt meer inzicht in de dynamiek van de onderstroom van veranderingen en wat de impact hiervan is op het veranderproces
  • Je ervaart wat de diverse perspectieven voor jou betekenen als veranderaar
  • Je krijgt inspiratie door het werken met gelijkgestemden en de vele inzichten

Plaats
Huis ter Hansouwe in Peize.

Prijs
€325,- (exclusief verblijfskosten, koffie/thee en lunch, excl. BTW)

Meedoen?
Stuur een mail naar info@brenninkmeijer-ontwikkeling.nl o.v.v. Workshop Kijken naar verandering 22 maart 2018.

08 sep
2017

Inspiratiesesie Nieuwe autoriteit

Autoriteit: we hebben er een ambivalente verhouding mee. Aan de ene kant lijkt bijna iedere vorm van autoriteit verdacht in deze tijd die zich kenmerkt door vrijheid, autonomie en horizontalisering. Anderzijds is er een sterke roep om autoriteit. De politiek moet meer visie hebben, de politie mag haar gezag meer tonen, aan artsen vragen we heldere oplossingen voor onze gezondheidsklachten. Maar hoe ziet die nieuwe autoriteit er uit? Niet autoritair, maar hoe dan?

Ook in organisaties wordt volop gezocht naar antwoorden op deze vragen. Door leidinggevenden: hoe geef ik leiding aan zelfsturende teams of autonome professionals? Of door interne adviseurs: hoe krijg ik positie? Steeds is de vraag hoe de juiste toon aan te slaan, wat de goede timing is om richting of grenzen aan te geven, wanneer het geoorloofd is om in te grijpen.

Tijdens deze sessie verkennen we een aantal vragen rond het thema ‘autoriteit’. Hoe ziet ‘nieuwe autoriteit’ er uit? Wanneer is het belangrijk? Wat voedt autoriteit?

We doen dat met oefeningen, een korte lezing, boekbesprekingen en film. Je komt er uit met nieuwe ideeën, tips en inspiratie. En je ontmoet deze middag een aantal mensen uit ons noordelijke netwerk. 

Voor wie?
Voor leidinggevenden en interne adviseurs die in hun eigen werkpraktijk nieuwsgierig en (onder)zoekend zijn naar manieren om met autoriteit te handelen.

Waar?
In onze coachpraktijk aan de Hoofdweg 148a in Paterswolde

Wanneer?
Vrijdag 8 september 2017 van 13:30-17:00 uur. Om 13:30 uur is de inloop met koffie en thee, vanaf 14:00 uur begint het programma. Om 17:00 uur sluiten we af met een borrel.

Kosten
Geen.

Aanmelding
Stuur een mail naar info@brenninkmeijer-ontwikkeling.nl o.v.v. inspiratiesessie 8 september 2017.

 

Wil je kennismaken of opnieuw contact?

Hier vind je al mijn contactgegevens. Vul onderstaand formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

 

Ja, ik wil graag op de hoogte worden gehouden van nieuws over organisatie ontwikkeling.