Brenninkmeijer Organisatieontwikkeling

So the point is not to become a leader. The point is to become yourself, to use yourself completely - all your skills, gifts and energies -  in order to make your vision manifest.

Warren Bennis

Hallo...

Ik ben Joris Brenninkmeijer, gedreven en betrokken coach en adviseur bij veranderprocessen in organisaties.

 

Wat doe ik als coach en organisatie- ontwikkelaar?

Kern van mijn werk is het begeleiden van leerprocessen bij vraagstukken rond visieontwikkeling, samenwerking en persoonlijke kracht.

 

 

Met welke organisaties werk ik?
 

Hier zie je een overzicht van een aantal recente opdrachtgevers. Korte projectbeschrijvingen geven je een indruk waar organisaties mij voor vragen.

 

Wil je zien wat me bezighoudt?

Regelmatig schrijf ik in blogvorm over zaken die me raken of aan het denken zetten: ervaringen in mijn werk, ontmoetingen, inspirerende boeken, films of thema’s. Je vindt ze hier.

01 jul
2016

Ode aan het ondernemende leven

Vandaag vier ik het eerste lustrum van mijn bedrijf. Vijf jaar geleden zag Brenninkmeijer Organisatieontwikkeling het licht en begon ik onder eigen naam als zelfstandige-zonder-personeel, zelfstandig professional of zelfstandige. Ik weet niet precies welke benaming me het best past. Wel weet ik dat het jaren zijn geweest die voorbij zijn gevlogen en waar ik met grote tevredenheid en dankbaarheid op terug kijk. Tevreden over de mooie en interessante opdrachten die ik heb kunnen doen, dankbaar voor de inspirerende ontmoetingen met veel verschillende mensen en organisaties. Dankbaar ook voor de ontwikkeling die ik heb mogen begeleiden en de ontwikkeling die ik zelf heb kunnen maken. Zelfstandige zijn daagt mij uit om ondernemend te zijn en om mijn eigen kleur en ideeën de wereld in te zetten. Dat is zeker niet eenvoudig, confronteert me met mezelf en dingen die ik lastig vind. Het is niet altijd de makkelijkste weg: een leven waarin je aan de slag bent, probeert, fouten maakt, soms hopeloos mislukt. Soms moest ik tegen mijn eigen stroom inroeien. Maar groot is het genoegen als iets lukt, groot het plezier van het ondernemende leven. Op naar de volgende vijf jaar!

Hieronder geef ik 5 concrete lessen, die geboren zijn uit mijn eigen ervaringen als coach en adviseur in de afgelopen jaren en die voor mij de essentie raken van ondernemend zijn. 

Bij iedere tip zit een filmpje ter inspiratie.

 

Les 1: Wacht niet op inspiratie van buiten. Alleen jij kan jezelf in beweging zetten. 

Als ik een ding heb ontdekt op mijn ontwikkelpad als zelfstandig ondernemer is het dit wel. Hoeveel hulp, steun en inspiratie je van anderen ook kunt organiseren, het komt er uiteindelijk op neer dat je jezelf in gang zet. Steeds weer opnieuw, iedere werkdag weer. Geen baas, coach, goeroe of inspiratieblog kan je daarbij helpen. Je doet het zelf met je eigen bezieling. Ook als je een dagje geen zin hebt. 

Les 2: Het is hoop en ambitie die ons drijft. Durf dus te dromen van wat mogelijk is. 

Zou iemand zich Martin Luther Kings toespraak nog herinneren als hij had gezegd: "I have a plan"... Dromen is een van de krachtigste manieren van verbeelden en contact maken met je verlangen. 

 

Les 3: Begin fris, onbevangen en vol goede moed.

Herken je de neiging om lang na te denken voor je een stap zet? Grondig doordenken van alle stappen en mogelijke konsekwenties levert vaak een hoop getob op. Wat vaak eerder afremt, dan dat het helpt om aan de slag te gaan. Als voormalig schaker heb ik daar nog regelmatig last van. Wanneer ik een nieuw idee heb dat goed voelt en aansluit bij mijn dromen en ambitie, probeer ik om vooral de eerste stappen voor me te zien en dan snel aan de slag te gaan. En niet bang te zijn voor fouten of mislukking (over dat laatste probeer ik tegenwoordig alleen nog maar te schrijven op mijn nieuwe blog over mislukkingskunst).  

Tip 4: Durf! Ga spannende dingen aan en ontwikkel je doorzettingsvermogen.

Ondernemend zijn is nieuwe dingen proberen, uit je veilige vertrouwde patronen stappen en onbekende situaties verkennen. Het afgelopen jaar hield ik een aantal interactieve presentaties voor soms grote en mij onbekende gezelschappen. Dat was spannend om te doen en gaf me de kans nieuwe vaardigheden te ontdekken bij mijzelf. Waak voor te grote stappen, maar zoek naar die ervaringen die anders zijn, nieuw en spannend waarin je je grens net weer wat kunt verleggen.

Tip 5: Maak er een spel van. Neem het stuur in handen en vermaak je!

Zeker is het ondernemende leven niet een gemakkelijke weg, noch is alles eenvoudig. Je ontmoet weerstand, maakt tegenslagen mee en komt jezelf tegen. Ben je werkzaam als zelfstandige en heb je te weinig opdrachten, dan kan het ondernemen zwaar worden. De kunst is om te streven naar een zekere lichtheid en alles wat je doet -hoe belangrijk ook- uiteindelijk te bezien als een spel, waarin je zelf aan het stuur zit. Zo hou je het leuk en is het ondernemende leven ook en vooral een lerend en verrassend leven.


 

Joris Brenninkmeijer is coach en adviseur. Hij zet zich in voor levendige en bezielde veranderprocessen in organisaties.

09 mei
2016

Tobben met dieren

Als je een dier zou zijn, welk dier zou dat dan zijn? Ik ken een begeleider die deze vraag tot zijn standaardrepertoire rekent en in zijn werk graag te pas en te onpas inzet. Bij de start van een training (stel jezelf voor als dier) of bij een feedbacksessie (wat voor dier vinden de anderen jou). Af en toe brengt hij een kleine variatie op dit thema aan en vraagt dan: stel dat je een dier was, welk dier zou je willen zijn? Dat vind ik wel de mooiste vraag: zowel heel krachtig om je aan het denken te zetten, als heel eenvoudig. Die eenvoud is trouwens bedrieglijk, want het is moeilijker om het antwoord te geven, dan het is om de vraag te stellen. Dat ontdekte ik toen ik me een tijdje geleden op een onbewaakt ogenblik bedacht: stel dat ik als begeleider een dier was, welk dier zou ik dan willen zijn?

Om de een of andere reden was het eerste dier waaraan ik dacht een dolfijn. Hyperintelligent en gevoelig bovendien, en met zijn bijna mythische helende krachten - wie heeft er niet gehoord van zwemmen met dolfijnen? - een perfecte dierkeuze voor mijn gedroomde identiteit als begeleider. Maar toen bedacht ik mij dat de dolfijn vooral een betere versie van mezelf als begeleider zou zijn. En dat deze keus dus wel een beetje braaf en veilig is.

Ik verwierp de dolfijn en dacht verder. Een iets gewaagdere optie kwam bij me boven: de adelaar. Ook al zo’n prachtdier, majestueus vliegend door de lucht. Met zijn gevoel van overzicht, zijn scherpe blik en zijn gevoel voor timing zonder meer een geschikte kandidaat. Maar, twijfelde ik, ook een genadeloze rover met waarschijnlijk een beperkt empathisch vermogen, die bovendien doorgaans erg op afstand blijft. Wilde ik zo zijn als begeleider? Ik verwierp ook de adelaar.

En daarna wist ik het niet meer. Allerlei dieren overwoog ik de afgelopen paar dagen. Een panda: zacht en krachtig, maar helaas ook met uitsterven bedreigt. Een hond: loyaal, trouw, maar ook wel erg afhankelijk en volgzaam. Lang tobde ik over de mug. Klein, maar met een groot vermogen om aanwezig te zijn en de aandacht te trekken en bijzonder effectief in zijn goed getimede steekjes. Maar ook hier kon ik me niet geheel mee verbinden - daarvoor is de mug nu eenmaal een te onaantrekkelijk diertje.

Drie dagen loop ik nu te broeden, maar vanochtend wist ik het opeens. Het dier dat ik wil zijn is een slak. Door zijn traagheid is de slak beslist geen voordehandliggende keus, maar juist die traagheid definieert ook zijn kracht. Kijk maar: de slak verstaat de kunst zijn eigen tempo te gaan, al is dat laag. Hij blijft bij zichzelf, al raast de wereld om hem heen voort. Door zijn lage tempo vertraagt de slak welhaast automatisch en vormt hij de perfecte belichaming van de trage vraag: waarom staan we niet wat meer stil? De slak hoeft die vraag niet te stellen, want door zijn wezen is hij de vraag geworden. Veel krachtiger kun je niet zijn als begeleider.

Vreemd als het mag klinken, maar een slak is wat ik zou willen zijn.

Deze bijdrage verscheen eerder als column in het Tijdschrift voor Begeleidingskunde 1, 2016.

14 mar
2016

Is er ruimte in de gevestigde orde?

Zijn er nog originele boeken over management, verandering en organisatie? Soms verlang ik er naar: een boek dat niet grossiert in simpele wijsheden, maar een boek dat het aandurft een prikkelende vraag te stellen waarop geen eenvoudig antwoord mogelijk is. Dit voorjaar las ik zo'n boek: Is er ruimte in de gevestigde orde?, van Marjorieke Glaudemans. 

Eigenlijk lijken alle boeken die zijn geschreven in het vakgebied dat handelt over management en organisatie op elkaar. Allereerst zijn ze bijna zonder uitzondering geschreven vanuit de rotsvaste overtuiging dat de lezer een hoge mate van praktische toepasbaarheid verlangt – er moet immers iets nuttigs gedaan kunnen worden met het gebodene. De opbouw voltrekt zich doorgaans langs vaste en herkenbare lijnen: er is een centrale probleemstelling, waarvan de auteurs laten zien dat het een buitengemeen en zeer ernstig probleem is, waardoor in de praktijk veel energie verloren gaat en onnodig gedoe ontstaat. Daarna presenteren zij hun oplossing: een model, concept en liefst ook een stappenplan met fraaie casuïstiek die krachtig illustreert waarom hun unieke oplossing werkt en u veel succes zal brengen.

Het boek van Marjorieke Glaudemans, kunstenaar en adviseur, onttrekt zich geheel en al aan bovenstaande (toegegeven licht karikaturale) typering. Eerlijk gezegd maakt dat Is er ruimte in de gevestigde orde? tot een ongemakkelijk boek. Ongemakkelijk om te bespreken en ongemakkelijk ook om te lezen. De dertig notities die tesamen het boek vormen  - waarover zo dadelijk meer - zijn beslist origineel en prikkelend, maar laten zich niet lezen als een doorlopend verhaal, bevatten nauwelijks concrete antwoorden en tijdens het lezen zeurde veelvuldig een vervelend stemmetje in mijn hoofd: wat kan ik hiermee?

Het boek maakt dus zeker geen deel uit van de gevestigde orde van managementboeken en vraagt het een ander van de lezer. Wie geen trek heeft in zo’n boek – een boek dus dat je niet zomaar van kaft tot kaft doorleest en dat daarom enig ongemak met zich meebrengt - raad ik aan het werk (en deze recensie) links te laten liggen. Voor de nieuwsgierigen onder u zal ik het hieronder op enigszins onorthodoxe wijze bespreken. Ik doe dat in de vorm van een vijftal korte notities die beogen te beargumenteren waarom dit boek juist wel de moeite waard is voor u.

1. Een prachtige trage vraag als bron van het onderzoek
De titel van het boek vormt de hoofdvraag waar alles om draait: Is er ruimte in de gevestigde orde? Een prachtige trage vraag, waar je eindeloos op kunt kauwen, die je van verschillende kanten kunt bezien en waar geen definitief antwoord op mogelijk is. De gevestigde orde, stelt de auteur, zijn alle regels, afspraken, overtuigingen en normen die samen het systeem vormen waarin we leven. Gevestigde orde vormt zich door taal, geschreven en ongeschreven regels en wat we daarover met elkaar communiceren. Het is dus geen vaststaand gegeven, geen establishment, maar een georganiseerd systeem dat we zelf creëren en waar we even gemakkelijk zelf in verstrikt raken. En hier nu richt Glaudemans haar onderzoek op: in hoeverre vormen wij zelf de wortels van onze gevangenschap? En waar ligt dan de ruimte voor ons als individu om uit de verstrikking te stappen, ons erover te verwonderen en om een ander perspectief te vinden?

Uiteraard is dit een zeer interessante en ook belangwekkende vraag voor iedereen die nieuwsgierig is waarom de zaken zo gaan als ze gaan in de wonderlijke wereld van organisaties. 

2. De veelkleurige, originele en prikkelende notities
Een tweede reden waarom het boek het lezen waard is, zijn de notities die de auteur wijdt aan allerlei vormen van systeemverstrikkingen. Het gaat in Is er ruimte in de gevestigde orde? even gemakkelijk over ons verlangen naar controle, onze afhankelijkheid en behoefte aan goedkeuring, over mentale ruimte (of het gebrek daaraan) als over ons geldsysteem. De notities kennen een haast associatieve verteltrant die afwisselend handelt over concrete gebeurtenissen, dan overgaan in een korte filosofische uitwijding of verwijzen naar een afbeelding, foto of een kunstobject. In de tekst staan noten, die in de kantlijn worden uitgewerkt. Regelmatig brengt de auteur eigen ervaringen in, die vooral opvallen door een grote openhartigheid en gespeend zijn van enige neiging zichzelf in een positief daglicht te stellen. Integendeel: het zijn vaak pijnlijke, kwetsbare voorvallen waarin Glaudemans laat zien hoe zij zelf in een verstrikking belandt. In de beschrijving van haar lotgevallen bij Management Centrum De Baak verhult ze niet dat ze zelf in mum van tijd wordt meegezogen in de dynamiek, het jachtige tempo en de eisen van haar werkomgeving. Niets verhullend is ook haar notitie met de titel ‘Keep our cool’ die als volgt begint: “Gister ontmoette ik een indrukwekkend iemand. Ik bedoel, ik werd weggeblazen en in luttele seconden stond daar een concullega, zo een waar niet aan te tippen valt. Alles was beter: de manier waarop ze haar visie onder woorden bracht, de lippenstift, de nochalance, de opdrachten die ze doet, kortom haar hele acte de présence.” Volgt een betoog over de menselijke neiging om ons naar elkaar als geslaagd en succesvol te presenteren, over het behaagzieke van keeping up appearances en tenslotte: welke (levens) houding past als we hierin niet willen meedoen? 

3. De speelse taligheid
Een onderzoek naar vrije ruimte in ons georganiseerde leven kan niet zonder een spel met taal. Immers: taal is de gevestigde orde en we kunnen onszelf er mee vastzetten maar ook bevrijden. Soms zit het verschil in een klein woord, een uitdrukking of een elegante formulering. Glaudemans blijkt hierin zeer bedreven: ze formuleert mooi en geeft er blijk van dat ze er van houdt te zoeken naar woorden die de kern raken. Talig vind ik het onderscheid dat zij aanbrengt tussen je verhouden tot en je verhouden met. Met een verhouding tot iets zoeken maak je het analytisch en creëer je afstand, terwijl je verhouden met uitdrukt dat je je onderdeel bent van en telkens opnieuw dient te zoeken naar een omgang met wat zich voordoet. Taligheid spreekt ook uit een verkenning van woorden, zoals ‘doorwerken’ of ‘redderen’ of uit de formulering van vragen, zoals bijvoorbeeld de titel van notitie 6: Waar meten we ons aan af? En als haar iets niet bevalt, bedenkt ze er een lelijk woord voor: compententiseren (over onze neiging om te denken en spreken over compententies) of: managementaliteit. 

4. De mild verwonderde cultuurkritiek
Tussen alle observaties, terzijdes en reflecties houdt het boek en passent een spiegel voor van de tijd waarin wij leven. “Een radeloos bewust tijdsbestek” noemt Glaudemans het, met “zijn globalisering, kapitalisering, informatisering, technologisering, digitalisering, psychologisering, incorporering, ego branding en vercommercialisering van sociale contacten.” Ze beschrijft kritisch hoe we in onze samenleving omgaan met emoties, hoe we er enerzijds vervreemd van raken en anderzijds hoe we ons heel sterk kunnen identificeren met onze gevoelens. En hoe we daarin ook kunnen doorschieten, ons overidentificeren en daarmee ook kunnen klemzetten, want ‘zo voel ik dat nu eenmaal’. Daarna spiegelt ze deze houding aan de manier waarop mensen in Nepal taal hebben om uitdrukking te geven aan emotie. Daar spreekt men niet van “Ik heb verdriet”, maar je zegt “aan mij voelt het verdrietig.” Een verschil tussen een emotie ‘hebben’ of een emotie ervaren, waarbij je wezen los blijft van de gewaarwording. Bij dit alles valt op dat de cultuurkritiek nergens cynisch wordt, maar steeds mild en verwonderd van toon blijft. Zeker heeft Glaudemans een opvatting, maar ze slaagt er goed in om open te blijven in de vragen die ze stelt. Het blijft gaan om een verhouding te zoeken met (en niet tot) deze radeloos bewuste tijd.

5. Een appél om te (blijven) reflecteren
“Honderden malen heb ik mijn lantaarn genomen om te zoeken midden overdag”, zo citeert Glaudemans de Belgische schrijver Henri Michaux. Eigenlijk is Is er ruimte in de gevestigde orde? een doorlopend onderzoek, een conversatie en een pleidooi om te blijven nadenken en de ruimte open te houden. Blijf reflecteren! Blijf onderzoeken! Neem niet zomaar genoegen met de eerste gedachte die zich aandient. Dat is de geest die dit boek ademt. Is er ruimte in de gevestigde orde? leeft daarmee een grondhouding voor van de reflective practioner en het is die open, reflecterende en onderzoekende opstelling die mij zeer bevalt. In bijna alles is dit merkwaardige en originele boek een witte raaf in de wereld van het managementboek. Een wereld die zo’n getrouwe afspiegeling vormt van het georganiseerde leven met haar overwaardering voor nuttige en praktische actie. Wie Is er ruimte in de gevestigde orde? leest, wordt er voor even aan herinnerd dat het ook anders kan. 


Besproken
Marjorieke Glaudemans (2015). Is er ruimte in de gevestigde orde? Essay over het individuele in organisatie, management en bestuur. Utrecht: Uitgeverij IJzer. ISBN 978 90 8684 113 4.

Bewerking van de recensie die ik schreef en die verscheen in  het Tijdschrift voor Bgeleidingskunde 2016 (1).

 

Special events

20 jan
2017

Inspiratiesessie 'De kunst van het helpende gesprek'

Wat bepaalt of een gesprek helpend is? Dat is een vraag die ons als organisatiecoaches voortdurend bezighoudt en die relevant is voor iedereen die in zijn werk regelmatig 'helpende' gesprekken voert. Als leidinggevende om een medewerker te coachen, als opdrachtgever die zijn projectleider op weg wil helpen, als interne adviseur die een klant wil adviseren. 

Tijdens deze sessie verkennen we deze vraag en we doen dat met oefeningen, korte (mini)lezingen, boekbesprekingen en film. Je komt er uit met nieuwe ideeën, tips en inspiratie. En je ontmoet deze middag een aantal mensen uit ons Noordelijke netwerk. 

Voor wie?
Voor iedereen die interesse heeft in het voeren van helpende gesprekken, of dat nou is vanuit een leidinggevende rol, als medewerker of (interne) adviseur.

Waar?
In onze coachpraktijk aan de Hoofdweg 148a in Paterswolde

Wanneer?
20 januari 2017 van 14:00-17:00 uur. Om 14:00 is de inloop met koffie en thee, vanaf 14:30 uur begint het programma.

Kosten
Geen.

Aanmelding
Stuur een mail naar info@brenninkmeijer-ontwikkeling.nl o.v.v. inspiratiesessie 20 januari.

07 sep
2016

Leergroep voor veranderaars (6)

Je bent teamleider, stafadviseur of projectleider en geeft in de praktijk sturing aan een veranderproces. Je staat daarbij voor vragen waar je graag over wilt uitwisselen en je wilt je arsenaal uitbreiden aan praktische, direct toepasbare instrumenten en inzichten. Deze leergroep biedt je de gelegenheid je eigen professionaliteit te vergroten met een groep veranderaars, die allen bezig zijn met een eigen veranderopgave.

Over veranderen is veel kennis beschikbaar en veel geschreven, maar de kern blijft dat het in de praktijk gebeurt. En daarin moet je als veranderaar steeds opnieuw je weg vinden. Veranderen is te beschouwen als een avontuurlijke reis, waarin niet alles planbaar is en je af en toe voor onverwachte vragen en opgaves komt te staan.

In deze leergroep is het vertrekpunt dat je je eigen veranderopgave uit de praktijk inbrengt. De vragen daarover kunnen gaan over je aanpak, het (samen) werken met anderen of je eigen rol. Voorbeelden van vragen zijn:

  • Waaruit bestaat een effectieve aanpak? Hoe voorkom ik dat het sleuren en trekken wordt?
  • Wie betrek ik bij het veranderproces? En wie niet?
  • Hoe begeleid ik een goed gesprek in het team over onze belangrijkste veranderopgaves?
  • Hoe kan ik de bijeenkomst op een andere, verrassende manier vormgeven?
  • Wat maakt dat het vastloopt? Wat kan ik daarvan leren en anders doen?

In de leergroep krijg je feedback, suggesties en adviezen die je helpen een bewuste en gerichte vervolgstap te maken. Je leert van en met elkaar. Als begeleider bied ik je mijn veranderkennis, ervaring en inspiratie aan. Ik reik je tips, instrumenten of modellen aan die je direct kunt gebruiken.

De leergroep bestaat uit maximaal 8 personen uit verschillende organisaties.  Je kunt dus meekijken in de keuken van anderen en leren van ervaringen in andere contexten. Door het veelvuldig meedenken met verandercasuïstiek van anderen vergroot je je arsenaal aan advies- en coachingsvaardigheden. Belangrijke vaardigheden die je nodig hebt als veranderaar.

Een mooie bijkomstigheid is dat je door deelname werkt aan het vergroten van je eigen netwerk. Voorafgaand aan de bijeenkomsten voer ik een kennismakingsgesprek met je, om aan te scherpen wat je wilt leren en te toetsen of de leergroep daarvoor de goede plek is.

Praktische informatie

  • Duur: De leergroep start met een bijeenkomst van een dag. Daarna vindt 3 keer een bijeenkomst van een middag plaats. 
  • Data LV6: 7 september (hele dag), 5 oktober (middag), 2 november (middag) en 30 november (middag).
  • Locatie: mijn praktijk aan de Hoofdweg 148a in Paterswolde.
  • Investering: €995,00 (excl. 21% BTW; inclusief koffie/thee en lunch tijdens de eerste dag).
  • Begeleiding: Joris Brenninkmeijer           

Wil je meedoen?

Stuur dan een email naar info@brenninkmeijer-ontwikkeling.nl o.v.v. Leergroep voor veranderaars. Wanneer je deelname overweegt en/of meer wilt weten, neem dan contact met me op.

 
18 mei
2016

Open Huis

Om de start van de vernieuwde coachpraktijk aan de Hoofdweg 148A in Paterswolde feestelijk te omlijsten, organiseren we een viertal Open Huis-bijeenkomsten. Het programma ziet er steeds als volgt uit: 

14:00-14:30 uur Inloop

14:30-16:30 uur workshops en lezing

Vanaf 16:30 uur hapje en drankje en informeel napraten.

Open Huis 15 juni (vol)

Workshop Communiceren met aandacht (Jacqueline Barteling en Agnes Heerdink)
Hoe vaak zijn we niet met onze aandacht bij wat we zelf willen zeggen terwijl we ogenschijnlijk luisteren naar een ander? Ken je de ervaring van het volledig kunnen uitpraten over iets dat je aan het hart gaat? In deze workshop ervaar je de kracht van de aandacht in het communiceren.

Workshop Moedig leiderschap (Joris Brenninkmeijer)
Moed is wel de ruggengraat van leiderschap genoemd. Zonder moedige leiders zou er geen risico worden genomen of zou niemand ooit zeggen waar het op staat. In deze workshop verkennen we waar moed er toe doet in jouw werkpraktijk en hoe je spannende stappen kunt nemen.

Workshop Meerstemmigheid in teams (Mieke Voogd en Wilma Lubberman)
Stel je team was een orkest, hoe zou de muziek klinken? Welke instrumenten herken je en hoe zijn die op elkaar afgestemd? In deze workshop nemen we je mee in een verfrissende, inclusieve manier van kijken naar teams en naar jezelf. 

 

Open Huis 24 juni

Workshop Mislukkingskunst (Joris Brenninkmeijer en Kees Faber)
We leven in een speedbootmaatschappij, waarin iedereen druk bezig is om succesvol te zijn. Van mislukking kijken we meestal liever weg. Toch valt er veel te leren van mislukken. Wat dat is en hoe je kunt leren van mislukking: daar gaan we naar op zoek in deze workshop.

Workshop Bouwen aan een coachcultuur (Mieke Voogd)
Bijdragen aan elkaars ontwikkeling in een lerend team; wat komt daar bij kijken? Het gaat in ieder geval over waarnemen, aandacht, reflecteren, invloed nemen, contact maken, luisteren, aanspreken en feedback ontvangen. In deze workshop laten we je meekijken in recente projecten.

Speedcoachen (Willemien Bakker)
Heb je een vraagstuk waar je meer zicht op wilt krijgen? In een speedcoachsessie van ongeveer een half uur kijk je ernaar vanuit meerdere perspectieven en vind je diepgang wat betreft jouw aandeel in het verhaal, waaruit als vanzelf nieuwe gedragsmogelijkheden volgen.

 

Open Huis 30 september

Workshop De kunst van het adviseren (Mieke Voogd en Marjon Leever)
Als (beleids)adviseur sta je voor je advies. Je hebt gelijk; maar krijg je het ook? In deze workshop verkennen we onder meer met filmfragmenten en theorieën die dimensies van je relatie met klanten, die bepalend zijn voor de kwaliteit van je advisering.

Workshop Zelfzorg voor professionals (Agnes Heerdink)
Professionals zijn over het algemeen gericht op het bieden van de hoogst mogelijke kwaliteit voor hun klant. Maar al te vaak is zelfzorg en aandacht besteden aan jezelf iets dat er bij in schiet. In deze workshop ervaar je verschillende manieren om rust te organiseren in een druk bestaan.

Lezing Anders veranderen (Joris Brenninkmeijer)
Organisch veranderen, veranderen in dialoog, waarderend onderzoeken. De laatste jaren is er een grote toename van ideëen om veranderprocessen op een andere manier aan te pakken. In deze interactieve lezing gaan we in vlot tempo langs een groot aantal interessante boeken en inzichten. 

 

Meedoen?
Ben je nieuwsgierig naar onze nieuwe praktijk en wil je graag meedoen, stuur dan een e-mail naar info@brenninkmeijer-ontwikkeling.nl o.v.v. de workshop of lezing van je voorkeur. Je ontvangt een week van tevoren een bevestiging met aanvullende informatie. Je bent ook van harte welkom als je vanaf 16:30 wilt aansluiten. Laat het ons wel even weten van te voren.

 

Wil je kennismaken of opnieuw contact?

Hier vind je al mijn contactgegevens. Vul onderstaand formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

 

Ja, ik wil graag op de hoogte worden gehouden van nieuws over organisatie ontwikkeling.