Brenninkmeijer Organisatieontwikkeling

So the point is not to become a leader. The point is to become yourself, to use yourself completely - all your skills, gifts and energies -  in order to make your vision manifest.

Warren Bennis

Hallo...

Ik ben Joris Brenninkmeijer, gedreven en betrokken coach en adviseur bij veranderprocessen in organisaties.

 

Wat doe ik als coach en organisatie- ontwikkelaar?

Kern van mijn werk is het begeleiden van leerprocessen bij vraagstukken rond visieontwikkeling, samenwerking en persoonlijke kracht.

 

 

Met welke organisaties werk ik?
 

Hier zie je een overzicht van een aantal recente opdrachtgevers. Korte projectbeschrijvingen geven je een indruk waar organisaties mij voor vragen.

 

Wil je zien wat me bezighoudt?

Regelmatig schrijf ik in blogvorm over zaken die me raken of aan het denken zetten: ervaringen in mijn werk, ontmoetingen, inspirerende boeken, films of thema’s. Je vindt ze hier.

08 feb
2017

De sterke leider

Is dit het tijdperk van de 'sterke leider'?  Met de komst van de nieuwe president van de VS zit nu een zogenaamd 'sterke leider' op de plek van machtigste man van de wereld. Eigen (lands)belang zal gaan boven gezamenlijk belang. Standpunten dwingend opleggen boven consultatie en afstemming. Eigen waarheid boven indrukken, meningen en feiten van anderen. Ooit was de sterke leider zeker niet de ideale leider, want te autoritair, autocratisch, dictatoriaal en dus niet passend in een moderne westerse democratie. Hoe zit het eigenlijk met onze beelden en ideeën over de ideale leider? 

Naar de vraag wat het stereotype beeld is van de ideale leider wordt al decennia onderzoek gedaan (Powell e.a, 1979,1989,2002). Steevast blijkt dan dat zo'n leider volgens de ondervraagden vooral gekenmerkt wordt door mannelijke eigenschappen. Dat betekent dat we idealiter voorkeur hebben voor leiders die bereid zijn tot het nemen van risico’s en sterk zijn in het kunnen sturen op resultaten (masculien leiderschap). Dit in contrast met meer vrouwelijke kwaliteiten, zoals communicatieve vaardigheden en sterk kunnen sturen op het algemeen belang. Krachtige eigenschappen die doorgaans meer bij vrouwen ontwikkeld zijn dan bij mannen, maar die het afleggen tegen de masculiene eigenschappen. Sorry dames, maar de ideale leider, in onze gedachten, is een man. 

Een tweede vraag is of dit beeld standhoudt in tijden van crisis, met andere woorden: is de ideale leider ook dan een man? De Groningse hoogleraar Janka Stoker, aan wie ik ook bovenstaande wetenswaardigheden ontleen (Stoker en anderen in Leiderschap in organisaties, Kluwer 2011), onderzocht dit in de Nederlandse context. Ze kwam tot de volgende inzichten.

Mannelijke eigenschappen brengen ons in de knoei
In de eerste plaats is het opvallend dat  het vooral masculien leiderschap is dat (mede)veroorzaker is van crises. De kredietcrisis is bijvoorbeeld in belangrijke mate ontstaan door het nemen van te grote risico’s en agressief gedrag. Mannelijke eigenschappen dus. “Would we have been in this mess if it would have been Lehman Sisters?” vroeg Neelie Kroes zich retorisch af in 2009.

Sterke roep om vrouwelijk leiderschap
In de tweede plaats merkt Stoker op dat de roep om vrouwelijk leiderschap al jaren groot is. Met regelmaat wordt gepleit voor meer vrouwen aan de top en het doorbreken van het glazen plafond. Theoretici en leiderschapsexperts wijzen erop dat vrouwen bij uitstek geschikt zijn om ons door crises te leiden. Yukl zegt zelfs: de manager van de 21e eeuw is een vrouw (Yukl, 2002).

De paradox: in moeilijke omstandigheden kiezen we voor mannelijk leiderschap
Leiden de eerste twee inzichten nu tot andere beelden over ideaal leiderschap? Kiezen mensen in crisis dan voor een ander soort leiderschap dan dat wat hen in de problemen heeft gebracht? Nee, zegt Stoker. In crises gebeurt het omgekeerde en kiezen de meeste mensen toch voor de mannelijke leider. Sterker nog: de crisis versterkt de behoefte aan masculien leiderschap, zoals bleek uit een tweetal studies. Aan respondenten waaraan expliciet werd gesteld dat a) de crisis was ontstaan door een verkeerd soort leiderschap met masculiene kenmerken en b) de crisis enkel op te lossen was door een fundamentele verandering in leiderschapsstijl werd de ideale leider meer masculien en minder feminien. 
Er is sprake van een heuse paradox. De verklaring hiervoor is dat waar de crisis enerzijds een ander soort leiderschap noodzaakt, dezelfde crisis ons anderzijds voorzichtig en behoudend maakt. Vergelijk: in tijden van recessie sparen we. Die behoudzucht maakt dat we geneigd zijn te kiezen voor het oude, vertrouwde en het nieuwe weinig kans maakt. Dat is interessant vanuit het oogpunt dat veranderen een paradoxale bezigheid is, waarin je vaak tegengesteld dient te bewegen aan je natuurlijke neiging.

Hoe komen we er uit?
De uitweg die Stoker schetst is boeiend. Het instellen van quota voor het aantal vrouwen aan de top, beloningsbeleid aanpassen en verbinden met lange termijndoelstellingen en druk van aandeelhouders, klanten of overheid kunnen helpen. Heel daadkrachtige, masculiene (!), maatregelen  in feite. De weg naar meer vrouwelijk leiderschap is dus geplaveid met krachtige, mannelijke ingrepen. 

Daarnaast veronderstel ik dat al te veel masculien gedrag op den duur de roep om en het verlangen naar vrouwelijk leiderschap enorm zal versterken. Om met een hoopvolle gedachte af te sluiten: wie weet maakt deze periode vol masculiene actie, taal en daadkracht van de man in het Witte Huis in de nabije toekomst de weg vrij voor een stevige vrouwelijke leider.    

18 nov
2016

Vijf recepten om in de veranderpuree te raken

De Belg Bruno Paul de Roeck schreef ooit een boekje met de originele titel Recepten om in de puree te raken (1981). In een dergelijk recept beschrijf je heel precies juist dat gedrag wat je niet moet vertonen om in de problemen, burnout, stress of paniek te raken. Zijn gedachte: Niemand is deskundig in wat hij zou moeten zijn of zou moeten doen. Wél in wat hij is en doet. En als je weet wat je niet moet doen, dan val je niet steeds weer in dezelfde valkuil. 

Rond veranderen zou je gemakkelijk een heel dik receptenboek kunnen vullen hoe je in de puree kunt raken. Hier een korte opsomming welke recepten zo'n boek beslist zouden halen.

Recept 1 Om ieder leven uit het verandertraject weg te organiseren door blauwdrukdenken, controle en aansturing vanuit macht

Ga er om te beginnen van uit dat veranderingen te managen zijn. Maak eerst een plan, communiceer dit en spreek acties af. Stuur strak aan, ook als het gaat om veranderingen van houding, gedrag en samenwerking. Gebruik bij voorkeur een model me acht stappen. Voeg daarbij flinke hoeveelheid top down communicatie, snufjes sense of urgency (zie verder) en uw medewerkers zullen zich zo gecontroleerd voelen dat ieder leven uit het verandertraject is georganiseerd. 

Recept 2 Om medewerkers onbedoeld te diskwalificeren en hun betrokkenheid op voorhand tot nul te reduceren

Start een verandertraject en noem het 'Cultuurverandering'. Geef mensen daarmee het gevoel dat alles wat ze tot dan gedaan hebben niet klopt. Ofwel: oude cultuur is. Een goede naam voor zo'n traject is Bestemming Klant, waarmee de NS ooit zichzelf op een smakeloze veranderprut trakteerde. Veel te gewoon en een belediging om aan mee te moeten doen.

Recept 3 Om verandermoeheid, gelatenheid en afwachting te creëren door de urgentie te benadrukken

Negeer de traagheid van verandervragen en maak vaart door een dwingend gevoel van urgentie te creëren. Benoem al dan niet bestaande dreigingen en voer de druk van buiten op. Zo kan het niet langer! Als we nu niets doen gaan we ten onder! In een wereld waarin alles sneller moet, is dat het recept voor een overheerlijk portie verandermoeheid. Het is net soep die te heet wordt opgediend: die laat iedereen gewoon rustig afkoelen. 

Recept 4 Om je energie op de verkeerde zaken te richten, door altijd veel aandacht te besteden aan mensen die niet meedoen of tegenbewegen

Besteedt veel aandacht aan mensen met weerstand, omdat je iedereen wil betrekken en wil laten meedoen. Zodat zij zich gehoord weten in hun, vaak ongerichte, mening en ideeën. Daarna zullen zich nieuwe mensen aandienen, die ook aandacht willen. En wat je aandacht geeft groeit, dus binnen de kortste tijd gaat alle tijd zitten in mensen die kritiek hebben, klachten of een mening. 

Recept 5 Om vooral rationeel, analytisch en probleemgericht te werken. Logisch maar vaak nutteloos.

Richt het traject volledig op problemen, wat niet werkt en hoe dat beter kan. Geef subgroepjes deelopdrachten en laat veel, heel veel flapovervellen volschrijven of beplakken met post-it vellen. Het is een overbekend recept, waar iedereen gemakkelijk van eet en waar je eindeloze sessies aan kunt besteden. En hoeveel je dan ook bespreekt, laat het je altijd achter met een hol en wat leeg gevoel. Wat hebben we nou gedaan? 

Bruno Paul de Roeck was optimistisch over de effecten van het schrijven van dergelijke recepten. Het levert bewustzijn op wat je zelf doet om juist niet te bereiken wat je wilt. Een not-to do lijst als het ware. En wanneer je goed scherp hebt welk gedrag je vertoont wanneer je improduktief aan het veranderen slaat, dan kan je daarna zoeken naar alternatieven. 

Het lastige is dat het bij veranderen er juist vaak om gaat heel voor de hand liggend gedrag of aanpakken te vermijden. Laat ik het ze nog een keer uitleggen, denkt de manager, want ze reageren zo afwachtend. Dan snappen ze het wel. Waarmee hij onbedoeld de verandering stagneert: het team wordt nog passiever.

Dat maakt veranderen tot een wonderlijke bezigheid: de aanpak gaat meestal anders en tegengesteld aan wat je geneigd bent te doen.

 

Joris Brenninkmeijer is coach en adviseur. Hij zet zich in voor levendige en bezielde veranderprocessen in organisaties. Wil je vaker wat lezen van mijn hand, abonneer je hier op mijn Reflectiepost. 

 

01 jul
2016

Ode aan het ondernemende leven

Vandaag vier ik het eerste lustrum van mijn bedrijf. Vijf jaar geleden zag Brenninkmeijer Organisatieontwikkeling het licht en begon ik onder eigen naam als zelfstandige-zonder-personeel, zelfstandig professional of zelfstandige. Ik weet niet precies welke benaming me het best past. Wel weet ik dat het jaren zijn geweest die voorbij zijn gevlogen en waar ik met grote tevredenheid en dankbaarheid op terug kijk. Tevreden over de mooie en interessante opdrachten die ik heb kunnen doen, dankbaar voor de inspirerende ontmoetingen met veel verschillende mensen en organisaties. Dankbaar ook voor de ontwikkeling die ik heb mogen begeleiden en de ontwikkeling die ik zelf heb kunnen maken. Zelfstandige zijn daagt mij uit om ondernemend te zijn en om mijn eigen kleur en ideeën de wereld in te zetten. Dat is zeker niet eenvoudig, confronteert me met mezelf en dingen die ik lastig vind. Het is niet altijd de makkelijkste weg: een leven waarin je aan de slag bent, probeert, fouten maakt, soms hopeloos mislukt. Soms moest ik tegen mijn eigen stroom inroeien. Maar groot is het genoegen als iets lukt, groot het plezier van het ondernemende leven. Op naar de volgende vijf jaar!

Hieronder geef ik 5 concrete lessen, die geboren zijn uit mijn eigen ervaringen als coach en adviseur in de afgelopen jaren en die voor mij de essentie raken van ondernemend zijn. 

Bij iedere tip zit een filmpje ter inspiratie.

 

Les 1: Wacht niet op inspiratie van buiten. Alleen jij kan jezelf in beweging zetten. 

Als ik een ding heb ontdekt op mijn ontwikkelpad als zelfstandig ondernemer is het dit wel. Hoeveel hulp, steun en inspiratie je van anderen ook kunt organiseren, het komt er uiteindelijk op neer dat je jezelf in gang zet. Steeds weer opnieuw, iedere werkdag weer. Geen baas, coach, goeroe of inspiratieblog kan je daarbij helpen. Je doet het zelf met je eigen bezieling. Ook als je een dagje geen zin hebt. 

Les 2: Het is hoop en ambitie die ons drijft. Durf dus te dromen van wat mogelijk is. 

Zou iemand zich Martin Luther Kings toespraak nog herinneren als hij had gezegd: "I have a plan"... Dromen is een van de krachtigste manieren van verbeelden en contact maken met je verlangen. 

 

Les 3: Begin fris, onbevangen en vol goede moed.

Herken je de neiging om lang na te denken voor je een stap zet? Grondig doordenken van alle stappen en mogelijke konsekwenties levert vaak een hoop getob op. Wat vaak eerder afremt, dan dat het helpt om aan de slag te gaan. Als voormalig schaker heb ik daar nog regelmatig last van. Wanneer ik een nieuw idee heb dat goed voelt en aansluit bij mijn dromen en ambitie, probeer ik om vooral de eerste stappen voor me te zien en dan snel aan de slag te gaan. En niet bang te zijn voor fouten of mislukking (over dat laatste probeer ik tegenwoordig alleen nog maar te schrijven op mijn nieuwe blog over mislukkingskunst).  

Tip 4: Durf! Ga spannende dingen aan en ontwikkel je doorzettingsvermogen.

Ondernemend zijn is nieuwe dingen proberen, uit je veilige vertrouwde patronen stappen en onbekende situaties verkennen. Het afgelopen jaar hield ik een aantal interactieve presentaties voor soms grote en mij onbekende gezelschappen. Dat was spannend om te doen en gaf me de kans nieuwe vaardigheden te ontdekken bij mijzelf. Waak voor te grote stappen, maar zoek naar die ervaringen die anders zijn, nieuw en spannend waarin je je grens net weer wat kunt verleggen.

Tip 5: Maak er een spel van. Neem het stuur in handen en vermaak je!

Zeker is het ondernemende leven niet een gemakkelijke weg, noch is alles eenvoudig. Je ontmoet weerstand, maakt tegenslagen mee en komt jezelf tegen. Ben je werkzaam als zelfstandige en heb je te weinig opdrachten, dan kan het ondernemen zwaar worden. De kunst is om te streven naar een zekere lichtheid en alles wat je doet -hoe belangrijk ook- uiteindelijk te bezien als een spel, waarin je zelf aan het stuur zit. Zo hou je het leuk en is het ondernemende leven ook en vooral een lerend en verrassend leven.


 

Joris Brenninkmeijer is coach en adviseur. Hij zet zich in voor levendige en bezielde veranderprocessen in organisaties.

 

Special events

20 jan
2017

Inspiratiesessie 'De kunst van het helpende gesprek' (NB: reprise op 3 maart)

Wat bepaalt of een gesprek helpend is? Dat is een vraag die ons als organisatiecoaches voortdurend bezighoudt en die relevant is voor iedereen die in zijn werk regelmatig 'helpende' gesprekken voert. Als leidinggevende om een medewerker te coachen, als opdrachtgever die zijn projectleider op weg wil helpen, als interne adviseur die een klant wil adviseren. 

Tijdens deze sessie verkennen we deze vraag en we doen dat met oefeningen, korte (mini)lezingen, boekbesprekingen en film. Je komt er uit met nieuwe ideeën, tips en inspiratie. En je ontmoet deze middag een aantal mensen uit ons Noordelijke netwerk. 

Voor wie?
Voor iedereen die interesse heeft in het voeren van helpende gesprekken, of dat nou is vanuit een leidinggevende rol, als medewerker of (interne) adviseur.

Waar?
In onze coachpraktijk aan de Hoofdweg 148a in Paterswolde

Wanneer?
20 januari 2017 van 14:00-17:00 uur. Om 14:00 is de inloop met koffie en thee, vanaf 14:30 uur begint het programma.

Kosten
Geen.

Aanmelding
Stuur een mail naar info@brenninkmeijer-ontwikkeling.nl o.v.v. inspiratiesessie 20 januari.

07 sep
2016

Leergroep voor veranderaars (6)

Je bent teamleider, stafadviseur of projectleider en geeft in de praktijk sturing aan een veranderproces. Je staat daarbij voor vragen waar je graag over wilt uitwisselen en je wilt je arsenaal uitbreiden aan praktische, direct toepasbare instrumenten en inzichten. Deze leergroep biedt je de gelegenheid je eigen professionaliteit te vergroten met een groep veranderaars, die allen bezig zijn met een eigen veranderopgave.

Over veranderen is veel kennis beschikbaar en veel geschreven, maar de kern blijft dat het in de praktijk gebeurt. En daarin moet je als veranderaar steeds opnieuw je weg vinden. Veranderen is te beschouwen als een avontuurlijke reis, waarin niet alles planbaar is en je af en toe voor onverwachte vragen en opgaves komt te staan.

In deze leergroep is het vertrekpunt dat je je eigen veranderopgave uit de praktijk inbrengt. De vragen daarover kunnen gaan over je aanpak, het (samen) werken met anderen of je eigen rol. Voorbeelden van vragen zijn:

  • Waaruit bestaat een effectieve aanpak? Hoe voorkom ik dat het sleuren en trekken wordt?
  • Wie betrek ik bij het veranderproces? En wie niet?
  • Hoe begeleid ik een goed gesprek in het team over onze belangrijkste veranderopgaves?
  • Hoe kan ik de bijeenkomst op een andere, verrassende manier vormgeven?
  • Wat maakt dat het vastloopt? Wat kan ik daarvan leren en anders doen?

In de leergroep krijg je feedback, suggesties en adviezen die je helpen een bewuste en gerichte vervolgstap te maken. Je leert van en met elkaar. Als begeleider bied ik je mijn veranderkennis, ervaring en inspiratie aan. Ik reik je tips, instrumenten of modellen aan die je direct kunt gebruiken.

De leergroep bestaat uit maximaal 8 personen uit verschillende organisaties.  Je kunt dus meekijken in de keuken van anderen en leren van ervaringen in andere contexten. Door het veelvuldig meedenken met verandercasuïstiek van anderen vergroot je je arsenaal aan advies- en coachingsvaardigheden. Belangrijke vaardigheden die je nodig hebt als veranderaar.

Een mooie bijkomstigheid is dat je door deelname werkt aan het vergroten van je eigen netwerk. Voorafgaand aan de bijeenkomsten voer ik een kennismakingsgesprek met je, om aan te scherpen wat je wilt leren en te toetsen of de leergroep daarvoor de goede plek is.

Praktische informatie

  • Duur: De leergroep start met een bijeenkomst van een dag. Daarna vindt 3 keer een bijeenkomst van een middag plaats. 
  • Data LV6: 7 september (hele dag), 5 oktober (middag), 2 november (middag) en 30 november (middag).
  • Locatie: mijn praktijk aan de Hoofdweg 148a in Paterswolde.
  • Investering: €995,00 (excl. 21% BTW; inclusief koffie/thee en lunch tijdens de eerste dag).
  • Begeleiding: Joris Brenninkmeijer           

Wil je meedoen?

Stuur dan een email naar info@brenninkmeijer-ontwikkeling.nl o.v.v. Leergroep voor veranderaars. Wanneer je deelname overweegt en/of meer wilt weten, neem dan contact met me op.

 
18 mei
2016

Open Huis

Om de start van de vernieuwde coachpraktijk aan de Hoofdweg 148A in Paterswolde feestelijk te omlijsten, organiseren we een viertal Open Huis-bijeenkomsten. Het programma ziet er steeds als volgt uit: 

14:00-14:30 uur Inloop

14:30-16:30 uur workshops en lezing

Vanaf 16:30 uur hapje en drankje en informeel napraten.

Open Huis 15 juni (vol)

Workshop Communiceren met aandacht (Jacqueline Barteling en Agnes Heerdink)
Hoe vaak zijn we niet met onze aandacht bij wat we zelf willen zeggen terwijl we ogenschijnlijk luisteren naar een ander? Ken je de ervaring van het volledig kunnen uitpraten over iets dat je aan het hart gaat? In deze workshop ervaar je de kracht van de aandacht in het communiceren.

Workshop Moedig leiderschap (Joris Brenninkmeijer)
Moed is wel de ruggengraat van leiderschap genoemd. Zonder moedige leiders zou er geen risico worden genomen of zou niemand ooit zeggen waar het op staat. In deze workshop verkennen we waar moed er toe doet in jouw werkpraktijk en hoe je spannende stappen kunt nemen.

Workshop Meerstemmigheid in teams (Mieke Voogd en Wilma Lubberman)
Stel je team was een orkest, hoe zou de muziek klinken? Welke instrumenten herken je en hoe zijn die op elkaar afgestemd? In deze workshop nemen we je mee in een verfrissende, inclusieve manier van kijken naar teams en naar jezelf. 

 

Open Huis 24 juni

Workshop Mislukkingskunst (Joris Brenninkmeijer en Kees Faber)
We leven in een speedbootmaatschappij, waarin iedereen druk bezig is om succesvol te zijn. Van mislukking kijken we meestal liever weg. Toch valt er veel te leren van mislukken. Wat dat is en hoe je kunt leren van mislukking: daar gaan we naar op zoek in deze workshop.

Workshop Bouwen aan een coachcultuur (Mieke Voogd)
Bijdragen aan elkaars ontwikkeling in een lerend team; wat komt daar bij kijken? Het gaat in ieder geval over waarnemen, aandacht, reflecteren, invloed nemen, contact maken, luisteren, aanspreken en feedback ontvangen. In deze workshop laten we je meekijken in recente projecten.

Speedcoachen (Willemien Bakker)
Heb je een vraagstuk waar je meer zicht op wilt krijgen? In een speedcoachsessie van ongeveer een half uur kijk je ernaar vanuit meerdere perspectieven en vind je diepgang wat betreft jouw aandeel in het verhaal, waaruit als vanzelf nieuwe gedragsmogelijkheden volgen.

 

Open Huis 30 september

Workshop De kunst van het adviseren (Mieke Voogd en Marjon Leever)
Als (beleids)adviseur sta je voor je advies. Je hebt gelijk; maar krijg je het ook? In deze workshop verkennen we onder meer met filmfragmenten en theorieën die dimensies van je relatie met klanten, die bepalend zijn voor de kwaliteit van je advisering.

Workshop Zelfzorg voor professionals (Agnes Heerdink)
Professionals zijn over het algemeen gericht op het bieden van de hoogst mogelijke kwaliteit voor hun klant. Maar al te vaak is zelfzorg en aandacht besteden aan jezelf iets dat er bij in schiet. In deze workshop ervaar je verschillende manieren om rust te organiseren in een druk bestaan.

Lezing Anders veranderen (Joris Brenninkmeijer)
Organisch veranderen, veranderen in dialoog, waarderend onderzoeken. De laatste jaren is er een grote toename van ideëen om veranderprocessen op een andere manier aan te pakken. In deze interactieve lezing gaan we in vlot tempo langs een groot aantal interessante boeken en inzichten. 

 

Meedoen?
Ben je nieuwsgierig naar onze nieuwe praktijk en wil je graag meedoen, stuur dan een e-mail naar info@brenninkmeijer-ontwikkeling.nl o.v.v. de workshop of lezing van je voorkeur. Je ontvangt een week van tevoren een bevestiging met aanvullende informatie. Je bent ook van harte welkom als je vanaf 16:30 wilt aansluiten. Laat het ons wel even weten van te voren.

 

Wil je kennismaken of opnieuw contact?

Hier vind je al mijn contactgegevens. Vul onderstaand formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

 

Ja, ik wil graag op de hoogte worden gehouden van nieuws over organisatie ontwikkeling.