Provincie Groningen
 

Provincie Groningen

De infrastructurele afdelingen binnen de Provincie Groningen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van een aantal wegen en kanalen binnen de provincie. Ze zijn georganiseerd in een handvol afdelingen voor beleid, ontwikkeling en beheer en onderhoud. De directeur van deze afdelingen ziet het veranderprogramma stagneren en wil de negatieve spiraal doorbreken.

We starten een ontwikkeltraject, gericht op het verstevigen van samenspel tussen leidinggevenden, de ontwikkeling van projectmatig werken en het verbeteren van de structuur. De belangrijkste activiteiten: periodieke bijeenkomsten van het management, versterken van de dialoog tussen projectleiding en management, een op maat gemaakte spelsimulatie voor projectleiding en management rond projectmatig samenwerken en een kennismarkt.

In dit project hebben we in ruim 1 jaar meer voortgang gemaakt dan in de jaren ervoor. Joris heeft daarbij een grote bijdrage geleverd aan het proces om mensen in beweging te krijgen. Hij leeft zich goed in in de mensen met wie hij werkt, wekt vertrouwen en schakelt makkelijk: tussen management en medewerkers, tussen de rol van procesbegeleider en adviseur, heeft een jaloersmakend talent voor overzicht. Hij is confronterend op een functionele, veilige manier. Door zijn manier van werken voel ik me gesterkt en zie ik het vertrouwen en openheid tussen anderen groeien.

- Sietske Faber, directeur Provincie Groningen