OlmenEs
 

OlmenEs

OlmenEs is een op antroposofische grondslag geschoeide woon- en werkgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten. De directeur-bestuurder heeft de organisatie flink zien groeien en vindt het tijd om met het leidinggevende kader een ontwikkelslag te maken. Hij vraagt mij om hierbij te adviseren en te begeleiden.

In nauwe samenwerking ontwikkelen we een ontwikkeltraject, waarin gezamenlijke reflectie en betekenisgeving centraal staan. Kernthema’s daarin:

  • Waar staat de organisatie, wat betekent dit en welk gedrag hebben we meer te ontwikkelen?
  • Hoe geef ik sturing als leidinggevende?
  • Hoe werken we samen: in het managementteam, als direct leidinggevenden en met elkaar?

Ik heb Joris gevraagd om OlmenEs te ondersteunen in de ontwikkeling van een krachtiger leidinggevend kader. Kenmerkend voor zijn stijl en aanpak zijn: samen ontwikkelen, betrokken analyseren en aansluiten bij wat er is en mogelijk is. Joris combineert heldere feedback en het benoemen van vastzittende en ingesleten patronen met betrokken meedenken en meedoen in de ontwikkeling van de organisatie en de mensen daarbinnen.

 

 

- Merlijn Trouw Directeur/bestuurder OlmenEs