Martini Ziekenhuis
 

Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis in Groningen werkt continue aan het verder professionaliseren van haar afdelingen en medewerkers. Belangrijke verandertrajecten gaan over herontwerp van processen, duurzame inzetbaarheid of  het ontwikkelen van een verbeter- en aanspreekcultuur. De behoefte groeit dat  adviseurs van de stafafdeling O&A zich verder ontwikkelen om bij die veranderingen ondersteuning te bieden. 

Om aan die beweging een krachtige impuls te geven, richt ik een leer- en ontwikkeltraject in.

We werken daarbij aan twee hoofddoelstellingen:

1. Breed kijken naar de eigen organisatie. Kennen van verschillende organisatiekundige en verandermanagementmodellen/concepten en die kunnen hanteren in interactie met de opdrachtgever/klantsysteem.

2. Verbreden van het adviesrepertoire: werken met vraagstukken, gesprekspartner zijn van leidinggevenden, adviesvaardigheden versterken.

In 6 bijeenkomsten werken we aan deze thema's. Belangrijke opbrengsten:

- professionele ontwikkeling: alle adviseurs geven aan gegroeid te zijn in hun rol

- teamontwikkeling: er is gezamenlijke methodiek en taal ontstaan. Daarnaast zijn vertrouwen en openheid naar elkaar toegenomen.

Joris heeft een uitstekend ontwikkeltraject ontworpen waarbij voortdurend een beroep wordt gedaan op creativiteit,  eigen inbreng en verantwoordelijkheid nemen van de deelnemers. Hij zorgt voor een stimulerend leerklimaat. Hij schakelt prima met de opdrachtgever om steeds inzet en resultaat bij elkaar te houden. 

- Sjoerd van der Zee, directeur P&O Martini Ziekenhuis