Gasterra
 

Gasterra

Het Commercial Dispatching Centre (CDC) is de controlekamer van Gasterra. Vraag en aanbod van de organisatie op de gasmarkt worden hier in de gaten gehouden en zonodig bijgestuurd. Het is een 24/7 activiteit en het team is daarom georganiseerd in ploegen. Dat heeft tot gevolg dat onderlinge communicatie vooral schriftelijk plaatsvind. Misverstanden en onderlinge irritatie zijn daarbij gemakkelijk geboren.

De teamleider vraagt mij om hem en het team te ondersteunen om de onderlinge communicatie en samenwerking te versterken. In de loop van een jaar organiseren we vier korte bijeenkomsten, waarin een aantal lopende problemen in het samenwerken boven tafel komen en we aandacht besteden aan feedback geven en ontvangen en de onderlinge communicatie. Parallel hieraan coach ik de teamleider om goed sturing te geven aan dit proces.

Joris heeft mij gedurende een periode van een jaar begeleid in het leiding geven aan mijn afdeling. Naast de vier teambijeenkomsten die wij met Joris hebben gehad, heb ik in deze periode regelmatig samen met Joris de voorbereiding van deze bijeenkomsten en mijn rol als Teamleider besproken en vastgesteld. Deze begeleiding heb ik als zeer prettig en als zeer nuttig ervaren. De kracht van Joris is dat hij zich door in eerste instantie ‘slechts’ te luisteren naar mij een precies beeld kan schetsen van de situatie en de aard van de problematiek waar ik als Teamleider en waar het team mee wordt geconfronteerd. Zijn hierop volgende adviezen en werkwijze hebben er bij het team en bij mijzelf voor gezorgd dat wij ons veel meer dan voorheen bewust zijn van het belang van een goede onderlinge communicatie, van samenwerking en van onze positie in onze rollen als Teamleider en als Dispatcher. De begeleiding van Joris aan mij en aan het team hebben geleid tot een merkbare verbetering op al deze aspecten en hebben ons een goede basis gegeven om verder mee te gaan.  Naast dit alles heeft Joris veel kennis en ervaring en is hij een zeer prettig persoon om mee te werken. Ik kan hem daarom van harte aanbevelen voor alle zaken op het gebied van organisatieontwikkeling, teamontwikkeling, communicatie en samenwerking!

- Martijn van Son, teamleider