En verder...
 

En verder...

Ook werkte ik met de volgende organisaties: 

- NHL Hogeschool

- Stenden

- Gemeente Hoogeveen

- Hanzehogeschool Groningen

- Gasunie

- Rijksuniversiteit Groningen

- UMCG

- Provincie Overijssel

- Coach4You

- Gemeente Achtkarspelen

- Martini Ziekenhuis

- Belastingdienst

- Scheper Ziekenhuis Emmen

- Rijkswaterstaat

- Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen

- Philips Drachten

- Elker

- Lentis

- Scholengroep OPRON

- De Huismeesters

- RDW

- Gemeente Groningen

- NOVO

- Gemeente Haren

- Woonborg

- Kijlstra Ambulancegroep Fryslân

- Gemeente Coevorden