Kleine test voor de veranderaar
 

Wil je zien wat me bezighoudt?

Blogitems uit 2014

Regelmatig schrijf ik in blogvorm over zaken die me raken of aan het denken zetten: ervaringen in mijn werk, ontmoetingen, inspirerende boeken, films of thema’s. Je vindt ze hier.

19 feb
2014

Kleine test voor de veranderaar

Een paar weken geleden beschreef ik in dit blog vijf recepten om in de veranderpuree te raken. Ik stoelde deze op de gedachte dat als je weet wat je niet moet doen, je niet steeds weer in dezelfde valkuil valt. Deze keer een test: hoe ga jij als veranderaar om met de spanningsvelden die in de vijf recepten verscholen liggen?

 

Test met een knipoog

Veranderen is een wonderlijke bezigheid, omdat het vaak net even anders werkt dan je geneigd bent te denken. Bij veranderen gaat het om schakelen tussen twee uitersten, die tegengesteld lijken en elkaar lijken uit te sluiten. Vaak ligt het ene uiterste voor de hand, maar blijkt het andere juist effectief. Onder druk is je neiging harder te gaan hollen, terwijl het in verandering juist dan zinvol is de tijd te nemen en te vertragen. 

In de vijf recepten om in de veranderpuree te raken zitten een aantal spanningsvelden of polariteiten verborgen. Spanningsvelden die niet zo eenvoudig te hanteren zijn en waar het steeds zoeken is hoe je er als veranderaar mee wilt omgaan. 

Het gaat er om die spanningsvelden te herkennen en te onderkennen hoe je geneigd bent te handelen. Mooi is als je bewuster een pool opzoekt die je geneigd bent te mijden. Hogeschoolkunst is om te kijken hoe je uitersten met elkaar kunt verbinden.

Hoe denk en handel je in verandering. Waar positioneer je jezelf op de volgende polariteiten?

 

Top down--------------------------------------------------bottom up

Verplicht laten meedoen------------------------------mensen uitnodigen

De ander---------------------------------------------------jezelf

Hollen en snelheid maken----------------------------vertragen en stilstaan

Plan----------------------------------------------------------actie

Uniformiteit creëren-------------------------------------verschil benutten

Wat gaat niet goed?-------------------------------------waar werkt het al?

 

Reflectievragen

  1. Bij welke polariteiten heb je een sterke positieve binding met één pool en vind je het moeilijk om een positieve binding aan te gaan met de tegenpool of sta je zelfs afkerig tegen de tegenpool?
  2. Bij welke polariteiten heb je de indruk dat je regelmatig pendelt tussen de uitersten van twee tegengestelde polen? (alles of niets)
  3. Welke personen beschouw je als zeer kundig in een pool waar je weinig binding mee hebt of zelfs afkerig van bent? Wat kun je leren van deze persoon?

(vrij naar Brughmans, De kunst van het paradoxale leven, 2013)

 

Joris Brenninkmeijer is coach en adviseur. Hij zet zich in voor levendige en bezielde veranderprocessen in organisaties.