Zes tips om meer te dromen
 

Wil je zien wat me bezighoudt?

Blogitems uit 2013

Regelmatig schrijf ik in blogvorm over zaken die me raken of aan het denken zetten: ervaringen in mijn werk, ontmoetingen, inspirerende boeken, films of thema’s. Je vindt ze hier.

28 aug
2013

Zes tips om meer te dromen

"I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal." Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat Martin Luther King in Washington zijn beroemde rede hield. Een aanmoediging om meer en vaker te dromen.

De toespraak van dominee King is ook vijftig jaar na dato een van de meest bewonderde toespraken uit de geschiedenis. Wat de rede zo krachtig maakt is de combinatie van een inspirerend toekomst ideaal van gelijkheid en rechtvaardigheid (“I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood”) en het enorme retorische talent van King. En het is een ode aan de droom en daarmee aan het proces van dromen. Liefst acht keer herhaalt King het: “I have a dream...”

Hoe vaak dromen we eigenlijk in ons alledaagse werkende leven? Volgens mij niet zo gek veel. Managers (en hun adviseurs) zijn dol op actie: een stip op de horizon schetsen, doelen realiseren, laaghangend fruit plukken. Het zijn doelgerichte en tamelijk rationele activiteiten. Dromen vraagt andere kwaliteiten: het vermogen om even stil te zitten, niets te doen en beelden te laten ontstaan. Het is ook intuïtiever en meer op het gevoel gericht. Waar verlang je echt naar?

De kracht van dromen laat zich prima verbinden met die van de alledaagse actiegerichtheid. Dromen voegt iets toe wat daarin mist. Een droom waar je echt voor gaat geeft de dagelijkse acties immers veel meer bezieling. Durf dus te dromen! De belangrijkste voorwaarde is: sta jezelf toe stil te staan, niets zichtbaars te doen en wat te mijmeren over de toekomst.

Hieronder zes tips die je kunnen helpen meer te dromen.

1.Stel vaker de vraag: wat is de droom?
Dit is wat de directeur van het Parijse riool deed. Hij ging met zijn medewerkers op zoek naar datgene wat hen bezielde, het echte ideaal, de droom. Uiteindelijk formuleerden ze: "Dat er weer zalm zal zwemmen in de Seine”. Het dagelijkse vieze werk kreeg daarmee op slag een andere betekenis. Een aantal jaren geleden is hun droom werkelijkheid geworden: er zwemt nu weer zalm in de Seine. (voor wie het interesseert: bezoek in Parijs het rioolmuseum).

Stel jezelf of anderen dus vaker de vraag: wat is de droom?

2.Schrijf een bericht uit de toekomst
Dit is een vorm die heel geschikt is om je eigen visie en doelen voor de toekomst aan te scherpen. Het werkt eenvoudig: je schrijft een brief (aan jezelf, aan iemand anders) waarin je beschrijft wat er het komende jaar (of jaren) is bereikt. Welke resultaten hebben jij en je team behaald? Wat waren de successen? En ook: welke stappen waren nodig om daar te komen? Wat waren knelpunten die moesten worden overwonnen?

De kracht van deze methode is dat je de brief schrijft alsof de toekomst er al is, waardoor de beschreven beelden concreter worden.

3.Maak scenario’s
Een methodiek die heel geschikt is op een kruispunt in je werkende leven. Maak drie beschrijvingen van een dag uit je leven over twee jaar. Beschrijf zo procies mogelijk wat je doet op die dag. Wie ontmoet je, waar praat je over, waar ben je mee bezig. Eerste scenario: meer van hetzelfde. Je leven ontwikkelt zich langs de lijnen die je vandaag hebt ingezet. Tweede scenario: je gaat iets anders doen. Derde scenario: er heeft zich een grote transformatie voorgedaan en alles waar je van droomt is gelukt.

4. Visualiseer
Stel jezelf voor in de gewenste situatie in de toekomst. Heel geschikt om even te dromen over een toekomstige presentatie, lastige vergadering of spannede bijeenkomst. Wat doe je? Wat zie je om je heen? Droom met al je zintuigen: wat voel je, hoor je,  proef je, ruik je?

Hoe voel je je als je jezelf voorstelt in die situatie?

5. Leid jezelf af en maak een metafoor
Als je een tijdje bezig bent met een vraagstuk voor de toekomst kan het heel vruchtbaar zijn jezelf even af te leiden. Ga wandelen in de natuur en zoek een voorwerp dat je inspireert. Beter nog: laat je vinden door dat voorwerp. Bedenk wat dit voorwerp je kan zeggen over je vraag.Iets minder intuitief: maak een metafoor van jezelf in de toekomst.

6. Slaap er een nachtje over
Volgens Ap Dijksterhuis in het Slimme onbewuste (2007) is dit het devies bij lastige keuzeproblemen, die niet geheel logisch op te lossen zijn. Onbewuste beslissers doen het beter dan bewuste beslissers. Belangrijke informatie tot je nemen, er een nachtje over slapen en dan een besluit nemen werkt het beste.

 

Joris Brenninkmeijer is coach en adviseur. Hij zet zich in voor levendige en bezielde veranderprocessen in organisaties.