Feedback geven
 

Wil je zien wat me bezighoudt?

Blogitems uit 2013

Regelmatig schrijf ik in blogvorm over zaken die me raken of aan het denken zetten: ervaringen in mijn werk, ontmoetingen, inspirerende boeken, films of thema’s. Je vindt ze hier.

27 mei
2013

Feedback geven

Feedback geven: u wilt het, u kent de regels, u doet het niet. Veel organisaties worstelen met wat zij noemen een gebrekkige aanspreekcultuur. Haperende en stagnerende communicatie als gevolg van de angst om lastige zaken bespreekbaar te maken. Hoe kan het beter?

Ogenschijnlijk is het met feedback geven zo eenvoudig is: een goede coach, een beetje oefenen en dan –hup-  de praktijk in. Dit is dan ook het recept dat veel organisaties volgen. Een feedbacktraining door een inspirerende trainer, aandacht voor de regelen der kunst, oefenen met een acteur, een rondje complimenten en klaar zijn de medewerkers om elkaar nu echt te gaan aanspreken. Meer dan kortstondige effecten levert het meestal niet op. 

Hoe zou dat komen? 

Mijn hypothese is dat aan de grootste belemmering om de ander aan te spreken, de angst voor de reactie van de ander, geen of slechts oppervlakkige aandacht wordt geschonken. Wat als de ander boos wordt? Wat als de werkrelatie wordt beschadigd? Of wat als de feedback de ander onverschillig laat en hij er helemaal niets mee kan? Feedback maakt kwetsbaar en het is precies de angst voor kwetsbaarheid die ons parten speelt. Zo lang we vermijden het daarover met elkaar te hebben, zal er van oppervlakkige vaardigheidstrainingen weinig terecht komen. 

Uitdagend is dat gesprek wel: er is veiligheid nodig om over je angst te praten, terwijl die veiligheid juist ontstaat door over je angst te praten. Een mooie paradoxale uitdaging voor een begeleider.

Mijn stelling: tot het moment dat we dat moedige gesprek durven aan te gaan, zal het aanmodderen blijven rond de aanspreekcultuur in veel teams en organisaties.

 

Het volgende instructieve videovoorbeeld demonstreert bovenstaande redenering (oppervlakkige recepten leveren slecht resultaat) op duidelijke en hardhandige wijze. 

Joris Brenninkmeijer is coach en adviseur. Hij zet zich in voor levendige en bezielde veranderprocessen in organisaties.