Afstemmen op de toekomst
 

Wil je zien wat me bezighoudt?

Blogitems uit 2012

Regelmatig schrijf ik in blogvorm over zaken die me raken of aan het denken zetten: ervaringen in mijn werk, ontmoetingen, inspirerende boeken, films of thema’s. Je vindt ze hier.

26 jun
2012

Afstemmen op de toekomst

Vorige week bezocht ik een lezing van Adjiedj Bakas, die op uitnodiging van Human Capital Group sprak in  het immer eigentijdse Groninger Museum. Adjiedj wie? Adjiedj Bakas is trendwatcher, wat zoveel betekent dat hij schrijft, verhaalt en voorspelt over trends en wat die gaan betekenen voor ons in de toekomst. En hij doet dat zeer verdienstelijk: volgens sommige bronnen komt 87% (!)van zijn voorspellingen uit.

Het kwam allemaal wat traag op gang door een kapotte beamer (waarmee overigens op ironische wijze werd geillustreerd dat gebeurtenissen voorzien die onder onze neus staan te gebeuren kennelijk een heel ander vak is dan toekomstvoorspellen).  Bakas zette rustig in (“we zullen meer met minder moeten gaan doen de komende tijd” en “de behoefte aan ambachtslieden zal sterk toenemen, maar ja, dat wil niemand meer. Onze maatschappij is er een van too many chiefs, too little indians”) maar daarna ging hij los. “ Wist u dat China overstapt van rijst op pootaardappels? Per hectare grond is de opbrengst veel groter! Maar de pootaardappel gedijt het beste in winderige gebieden. Zoals hier in Noord-Nederland! Daar liggen dus enorme kansen, maar ja, je moet ze wel zien.” Zo hadden wij nog niet over ons mooie en vooral prettig lege Hogeland nagedacht, als voedselbron voor het grote China.

En, ging Bakas voort, verdienmodellen zullen de komende jaren gaan veranderen. Straks komen er bedrijven die maken dat je Zalandovrij kunt Internetten. Daar betaal je dan een bedrag voor, want natuurlijk is Google niet gratis! Wist u trouwens dat Google eigen rakketten bouwt om goud van asteroïden te halen? Ook zo’n nieuw businessmodel.

En denk aan ZZP-ers, hun aantal is verdubbeld, iedereen heeft een LinkedIn profiel. Maar hoe bepaal je wat een goed CV is en wat niet? Mensen liegen de boel bij elkaar. Er zullen bureau’s komen die zorgen voor beoordeling van LinkedIn-CV’s. Zo ontstaan nieuwe, kleine bedrijfjes. Sowieso is klein het nieuwe groot. Unilever is gehalveerd in grootte, het aantal MKB bedrijven neemt toe. Maar achteraf zal de periode waarin we nu leven vooral te boek gaan als De grote stagnatie. Een tijd van economische achteruitgang, maar er is natuurlijk niks nieuws onder de zon, want de econoom Kondratieff liet al zien dat er een 50-jarige cyclus bestaat in de economie van opgang, bloei en neergang. Doorbraakinnovaties komen altijd tijdens een crisis, kijk maar: rond 1800 de stoommachine, het weefgetouw. En zo zal het ook nu gaan.

In Nederland zal de belevenisindustrie enorme kansen bieden(wist u dat 1 op de 3 mensen die naar de fysiotherapeut gaan dit doet om aangeraakt te worden – er is een enorme markt voor eenzaamheid). De maakindustrie, bijvoorbeeld van 3-D printers, zal gaan uitbreiden. Maar natuurlijk is het wel belangrijk trens van hypes te onderscheiden, en….

Na een uurtje was het pauze en moest ik weg. Het duizelde me van alle gekke weetjes en trends. Mateloos gefascineerd ook, want in de wirwar van alle voorbeelden was een wereld vol ontwikkeling voor me opengegaan, waarvan ik een uur eerder nauwelijks besef had.

 

Meer lezen van Bakas? Kijk op www.bakas.nl

Interessante boeken over afstemmen op de toekomst van je organisatie zijn Presence van Peter Senge e.a (2006) of Theorie U (2009) van Otto Scharmer. In de Levende onderneming (1997) wijdt Arie de Geus een prachtige beschouwing aan hoe Shell door scenariodenken de openheid binnen het bedrijf wilde vergroten voor een zich ontvouwende toekomst.