Samenwerking
 

Samenwerking

“We mogen elkaar wel, maar werken allemaal op een eilandje. Hoe versterken we het aanspreken en de onderlinge bemoeienis bij elkaar?”

“Er mist openheid in het team. Hoe vergroten we de veiligheid om met elkaar over de goede dingen te spreken?”

“Er mist aansturing en samenwerking. We moeten eens grondig evalueren hoe we dat samen doen.”

Samenwerken in een team kan heel inspirerend zijn, maar vanzelf gaat het bijna nooit. Het vraagt altijd tijd en ruimte om elkaar (opnieuw) te leren kennen, samenwerking te evalueren, verschillen te accepteren en gezamenlijke doelen te bepalen.

Ik help teams om samenwerkingsissues bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Op een open, eerlijke manier die ruimte geeft en op een relativerende wijze ook spannende kwesties aanpakt.

Wat me drijft is de ambitie om bij te dragen aan de openheid, eerlijkheid en het plezier waarmee in teams met elkaar wordt gewerkt.