2018
 

Special events

Evenementen in 2018

27 sep
2018

Werken aan verandering

Je hebt als directeur, manager, of als adviseur al het nodige meegemaakt als het gaat om het leiden van veranderingsprocessen in organisaties. Je realiseert je dat er een onderstroom is van emotie, gevoel, ongeschreven regels, die raakt aan diepere lagen. Daarentegen richt het dagelijkse werk in organisaties zich voor een belangrijk deel op zaken die we begrijpen en zichtbaar zijn. Het draait om plannen, resultaatafspraken, gedrag en competenties, vaak bovenstroom genoemd. Veranderingen sturen met methodisch verantwoorde modellen komt krachtig over, maar niet zelden bepalen krachtige onderstromen de werkelijke koers van de organisatie.

22 mar
2018

Workshop Kijken naar verandering

Je hebt als directeur, manager, of als adviseur al het nodige meegemaakt als het gaat om het leiden van veranderingsprocessen in organisaties. Je kent het gevoel van: je wilt vooruit, maar het kan even niet. Je weet dat veranderen onzekerheden meebrengen en weerstanden. En je beseft dat als je er midden in zit, de angst om grip te verliezen of te vertrouwen in de weg kunnen zitten.  Kortom: je realiseert je dat er een onderstroom is vol lastige, ongrijpbare kanten. En dat we, ondanks dat inzicht, toch vaak teruggrijpen op traditionele veranderaanpakken die gebaseerd zijn op ontwerp, planning en controle. De vraag is: hoe kan het anders?