Inspiratiesesie Nieuwe autoriteit
 

Special events

Evenementen in 2017

08 sep
2017

Inspiratiesesie Nieuwe autoriteit

Autoriteit: we hebben er een ambivalente verhouding mee. Aan de ene kant lijkt bijna iedere vorm van autoriteit verdacht in deze tijd die zich kenmerkt door vrijheid, autonomie en horizontalisering. Anderzijds is er een sterke roep om autoriteit. De politiek moet meer visie hebben, de politie mag haar gezag meer tonen, aan artsen vragen we heldere oplossingen voor onze gezondheidsklachten. Maar hoe ziet die nieuwe autoriteit er uit? Niet autoritair, maar hoe dan?

Ook in organisaties wordt volop gezocht naar antwoorden op deze vragen. Door leidinggevenden: hoe geef ik leiding aan zelfsturende teams of autonome professionals? Of door interne adviseurs: hoe krijg ik positie? Steeds is de vraag hoe de juiste toon aan te slaan, wat de goede timing is om richting of grenzen aan te geven, wanneer het geoorloofd is om in te grijpen.

Tijdens deze sessie verkennen we een aantal vragen rond het thema ‘autoriteit’. Hoe ziet ‘nieuwe autoriteit’ er uit? Wanneer is het belangrijk? Wat voedt autoriteit?

We doen dat met oefeningen, een korte lezing, boekbesprekingen en film. Je komt er uit met nieuwe ideeën, tips en inspiratie. En je ontmoet deze middag een aantal mensen uit ons noordelijke netwerk. 

Voor wie?
Voor leidinggevenden en interne adviseurs die in hun eigen werkpraktijk nieuwsgierig en (onder)zoekend zijn naar manieren om met autoriteit te handelen.

Waar?
In onze coachpraktijk aan de Hoofdweg 148a in Paterswolde

Wanneer?
Vrijdag 8 september 2017 van 13:30-17:00 uur. Om 13:30 uur is de inloop met koffie en thee, vanaf 14:00 uur begint het programma. Om 17:00 uur sluiten we af met een borrel.

Kosten
Geen.

Aanmelding
Stuur een mail naar info@brenninkmeijer-ontwikkeling.nl o.v.v. inspiratiesessie 8 september 2017.